SPOTKANIE Z EKSPERTEM KAPE

Podsumowanie wydarzeń z sezonu II (2021/2022)

Zobacz najnowsze wydarzenia

OPIS CYKLU

Spotkanie z ekspertem KAPE to cykl cotygodniowych webinariów poruszających szeroko tematykę efektywności energetycznej, ochrony środowiska oraz aktualnych wyzwań i problemów z dziedziny przemysłu, budownictwa oraz gospodarki niskoemisyjnej. 

Jesteśmy otwarci na sugestie i podpowiedzi naszych uczestników, dzięki czemu każde Spotkanie z Ekspertem KAPE stanowi niezwykłe forum wymiany doświadczeń odpowiadające na zgłaszane nam potrzeby.

Szukasz fachowej wiedzy z zakresu efektywności energetycznej?
Zachęcamy do uczestniczenia w naszych webinariach.

WYDARZENIA (Sezon II - wrzesień 2021/czerwiec 2022)

Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Jak wdrożyć energetykę obywatelską w gminie?" nasz ekspert przedstawił:

 • Czym jest energetyka obywatelska i jakie są formy partycypacji społecznej w gminach;
 • Korzyści i trudności wynikające z energetyki obywatelskiej;
 • Etapy wdrażania oraz narzędzia umożliwiające sprawne planowanie energetyczne w gminie.

Naszym ekspertem była Anna Dyląg – ekspert ds. projektów międzynarodowych w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.; doktor nauk ekonomicznych; Od 2009 r. zajmuje się doradztwem z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią oraz angażowaniem mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach; Zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020 i Horyzont Europa, gdzie oceniała wnioski z całej Europy, wpływając w ten sposób na kształt polityki energetycznej oraz realizowanych projektów w Europie; Autorka licznych artykułów publikowanych w periodykach oraz książkach z zakresu energetyki i zarządzania; Pracuje m.in. z władzami gminnymi, przedsiębiorcami oraz setkami osób, którym doradza w kwestii wdrażania projektów z zakresu energetyki odnawialnej, zarządzania energią oraz energetyki obywatelskiej.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Warszawski Standard Zielonego Budynku jako jeden z filarów polityki klimatycznej Warszawy" nasza ekspertka:

 • Zarysowała zakres oraz najważniejsze działania realizowane w ramach polityki klimatycznej m.st. Warszawy;
 • Przedstawiła projekt Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku;
 • Podzieliła się doświadczeniami i refleksjami z procesów opracowania i konsultowania dokumentu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • Nakreśliła założenia do wdrożenia Standardu w praktyce funkcjonowania miasta.

Naszym ekspertem była Nina Baczyńska – Główny Specjalista w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu M.St. Warszawy; odpowiedzialna za realizację zadań polegających na przygotowaniu i wdrożeniu w praktyce inwestycyjnej Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku; Koordynatorka platformy Partnerstwo dla Klimatu – forum wymiany wiedzy i doświadczeń ze stroną naukową, biznesową i organizacjami pozarządowymi. Analityczka w Korpusie Analityków m.st. Warszawy – interdyscyplinarnym, międzybiurowym zespole realizującym analizy na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy; ekspert w zakresie planowania i wdrażania polityk publicznych na poziomach centralnym i samorządowym; Odpowiadała m.in. za przygotowanie, wdrożenie, monitoring i ewaluację strategii rozwoju Warszawy, analizy społeczno-ekonomiczne miast i województw, rozwój systemu wspierającego uczenie się przez całe życie (Zintegrowany System Kwalifikacji); Współpracowała z wieloma samorządami – m.st. Warszawą, Olsztynem, województwem warmińsko-mazurskim, województwem mazowieckim oraz instytucjami – Instytutem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Instytutem Badań Edukacyjnych, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszeniem Komitet Narodowy UNICEF.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

 Podczas spotkania "Systemy zarządzania oświetleniem – dobre praktyki w procedurach przetargowych" nasz ekspert opowiedział o:

 • dobrych praktykach w procedurach przetargowych – wskazówki dla gmin,
 • możliwościach dostosowania sieci oświetlenia do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i użytkowników przestrzeni publicznej,
 • nowatorskim podejściu do oświetlenia w kontekście dodatkowej oszczędności energii.

Naszym ekspertem był Dawid Woźniak - inżynier elektryk, specjalizuje się w technice świetlnej; absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Projektant w dużej firmie oświetleniowej; współautor projektów oświetlenia ulicznego oraz przestrzeni miejskich. Odpowiedzialny za duże inwestycje realizowane na terenie Polski oraz rynkach eksportowych.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED" omówiliśmy:

 • Wyzwania dla miast i gmin,
 • Potencjał oświetlenia i korzyści,
 • Ecosystem SmartCity,
 • Architekturę systemu,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Interoperacyjność.

Naszym ekspertem był Bogdan Ślęk - Przewodniczący Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, ekspert w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju z wieloletnim doświadczeniem w branży oświetleniowej, koordynator licznych projektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, autor ekspertyz dla MG i GIOŚ.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Zanieczyszczenia powietrza – wpływ źródeł emisji na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców" nasz ekspert opowiedział o:

 • najważniejszych źródłach emisji, w szczególności w źródłach komunalno-bytowych i transporcie;
 • zagrożeniu dla jakości powietrza jakie niesie za sobą opalanie ekogroszkiem;
 • jakości powietrza w kontekście obowiązujących norm oraz wytycznych WHO;
 • skutkach zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem;
 • praktycznych rozwiązaniach dążenia do poprawy jakości powietrza.

Naszym ekspertem był Artur Badyda, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej; kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej; kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska. Ekspert w zakresie środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka, jak również z szeroko pojętej ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Autor licznych publikacji naukowych; redaktor czasopism naukowych; członek organizacji i towarzystw naukowych; członek grup doradczych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach komercyjnych.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Alternatywne formy finansowania inwestycji fotowoltaicznych w JST" nasz ekspert opowiedział o:

 • realizacji inwestycji w modelu ESCO (Energy Service Company) z udziałem kapitału prywatnego,
 • praktycznych aspektach programu pilotażowego KAPE "Słońce dla Gminy", realizowanego we współpracy z JST od 2021 r.,
 • możliwościach korzystania z OZE w ramach umów PPA (Power Purchase Agreement)

Naszym ekspertem był Marcin Cichowicz - Doradca Zarządu ds. Rozwoju KAPE, ekspert w zakresie pomocy publicznej, z kilkunastoletnim doświadczeniem związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych i doradczych dotyczących zagadnień pomocy publicznej udzielanej w ramach funduszy UE, mechanizmów EOG oraz krajowych instrumentów wsparcia.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach Programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus"" nasz ekspert opowiedział o:

 • Finansowaniu inwestycji w oparciu o kontrakt EPC,
 • Głównych założeniach programu "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus"
 • Aktualnym naborze wniosków i obowiązującej dokumentacji, w tym o umowie EPC.

Naszym ekspertem była Ilona Wojdyła - Kierownik Projektu w Dziale Projektów i Ekspertyz KAPE S.A., posiadająca wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu projektów termomodernizacyjnych w zakresie technicznym i finansowym.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Jak samorząd może wygrać ze smogiem? Dobre praktyki." nasz ekspert opowiedział o:

 • Podstawowych pojęciach i wskaźnikach związanych z pomiarami smogu w gminie,
 • Obowiązujących uchwałach antysmogowych,
 • Walce ze smogiem na przykładzie gmin z Małopolski i Mazowsza,
 • Dobrych praktykach ograniczania emisji pyłów.

Naszym ekspertem był Piotr Siergiej - rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego; w przeszłości m.in. autor artykułów w Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej, redaktor prowadzący działu ekologicznego w portalu wyborcza.pl, rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej, a także redaktor prowadzący portalu ChronmyKlimat.pl. Od 2015 jest rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Magazyny ciepła - sposób na oszczędności w ciepłownictwie gminnym i powiatowym" nasi eksperci opowiedzieli o:

 • technologiach magazynowania energii cieplnej, 
 • praktycznym zastosowaniu magazynów krótko i długoterminowych, 
 • wykorzystaniu akumulatorów ciepła do zwiększenia opłacalności kogeneracji gazowej, 
 • możliwościach pozyskania dofinansowania do realizacji inwestycji, 
 • zakresie kompleksowego doradztwa techniczno-finansowego oferowanego przez KAPE. 

Naszymi ekspertami byli Paweł Sala i Ewa Pijus, specjaliści w zespole ds. Ciepłownictwa KAPE S.A., przygotowujący i realizujący projekty inwestycyjne z zakresu energetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w ramach analizy technicznej.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Element Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)" przedstawiliśmy Wam:

 • Cele powstania CEEB,
 • Uruchomienie pierwszej e-usługi,
 • Jak złożyć deklarację w CEEB,
 • CEEB w liczbach,
 • Podstawowa mapa drogowa Projektu ZONE,
 • Pozostałe e-usługi w ramach Projektu ZONE,
 • Zaangażowanie po stronie gmin i aktywistów,
 • Gdzie szukać informacji o CEEB?

Naszym ekspertem był Maciej Thel – Naczelnik Wydziału ds. CEEB w GUNB, Kierownik Projektu ZONE, w ramach którego powstała Centralna Ewidencja Emisji Budynków. Urzędnik z wieloletnim stażem w administracji publicznej i doświadczeniem w prowadzeniu projektów.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w małych i średnich przedsiębiorstwach ciepłowniczych" nasz ekspert opowiedział o:

 • Możliwościach pozyskania wsparcia na przygotowanie modernizacji źródeł ciepła – program ELENA,
 • Zakresie kompleksowego doradztwa techniczno-finansowego oferowanego przez KAPE,
 • Wyzwaniach dla sektora ciepłownictwa w Polsce - System EU ETS, Dyrektywa MCP, Efektywny energetycznie system ciepłowniczy,
 • Technologiach i paliwach rozpatrywanych przy przygotowaniu modernizacji źródeł ciepła.

Naszym ekspertem był Piotr Kirpsza, kierownik Projektu w zespole ds. Ciepłownictwa KAPE S.A., wieloletni praktyk w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Gdzie szukać wsparcia finansowego dla inwestycji - Białe Certyfikaty" przedstawiliśmy:

 • Czym jest system świadectw efektywności energetycznej,
 • Jakie korzyści niosą ze sobą Białe Certyfikaty,
 • Za jakie modernizacje można pozyskać Białe Certyfikaty,
 • Ile TOE oszczędności należy mieć aby złożyć wniosek do URE,
 • Jak w praktyce wygląda procedura uzyskiwania Białych Certyfikatów we współpracy z KAPE.

Naszym ekspertem była Anna Sapieha - Kierownik Biura ds. Białych Certyfikatów, ekspert w zakresie pozyskiwania Świadectw Efektywności Energetycznej; koordynowała proces złożenia wniosków i pozyskania Białych Certyfikatów dla kilkuset przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Pomoc publiczna" dowiedzieliście się:

 • Czym jest pomoc publiczna,
 • Jak wykonać szybki test pomocy publicznej,
 • Jak badać spełnienie definicji MŚP,
 • Jak ustalać maksymalny limit pomocy de minimis.

Naszym ekspertem był Marcin Cichowicz - Doradca Zarządu ds. Rozwoju KAPE, ekspert w zakresie pomocy publicznej, z kilkunastoletnim doświadczeniem związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych i doradczych dotyczących zagadnień pomocy publicznej udzielanej w ramach funduszy UE, mechanizmów EOG oraz krajowych instrumentów wsparcia.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania nasz ekspert przedstawił Wam:

 • zarys norm i dobrych praktyk w technologii oświetleniowej,
 • przegląd stosowanych technologii oświetleniowych,
 • efektywność energetyczna technologii,
 • oszczędności energii związane z modernizacją oświetlenia,
 • system białych certyfikatów jako instrument wsparcia modernizacji oświetlenia.

Naszym ekspertem był Michał Habrat - Specjalista ds. Efektywności Energetycznej w Przemyśle, inżynier energetyk, autor i współautor licznych audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz audytów efektywności energetycznej, w tym z zakresu oświetlenia.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania "Badanie kamerą termowizyjną" przedstawiliśmy Wam:

 • na czym polega badanie termowizyjne budynku,
 • o celowości badań i korzyściach dla zarządcy budynku,
 • jak wyglądają przykładowe urządzenia pomiarowe,
 • jak prawidłowo wykonać badanie, na podstawie case study.

Naszym ekspertem był Marcin Dłużewski - Kierownik projektu w zespole budownictwa KAPE, inżynier budownictwa, ekspert w zakresie termomodernizacji budynków i efektywności energetycznej. Autor wielu audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej oraz opracowań z zakresu efektywnego wykorzystania energii.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania nasza ekspertka opowiedziała:

 • Jak efektywnie zarządzać energią w biurze,
 • O dobrych nawykach w codziennym korzystaniu z energii,
 • O rozsądnym użytkowaniu urządzeń biurowych,
 • Z czym wiąże się energooszczędne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja,
 • Jak skutecznie wdrożyć energooszczędne oświetlenie,
 • Na czym polega nowy system etykietowania energetycznego.

Naszym ekspertem była Justyna Bednarek - specjalista z dziedziny transportu zeroemisyjnego i konwencjonalnego w Dziale Gospodarki Niskoemisyjnej KAPE, będąca również wykładowcą m.in. w ramach projektu „Liczę się z energią”.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania nasza ekspertka opowiedziała o:

 • Znaczeniu rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego
 • Założeniach projektu „Krajowy integrator samorządowych inicjatyw rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem”
 • Programie Inwestycyjnym dotyczącym pojazdów z napędem wodorowym i elektrycznym oraz stacji tankowania
 • Zakresie wsparcia eksperckiego oferowanego przez KAPE przy działaniach dotyczących elektromobilności

Naszym ekspertem była Justyna Bednarek - specjalista z dziedziny transportu zeroemisyjnego i konwencjonalnego w Dziale Gospodarki Niskoemisyjnej KAPE, będąca również wykładowcą m.in. w ramach projektu „Liczę się z energią”.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania opowiedzieliśmy Wam o:

 • gotowych rozwiązaniach dotyczących termomodernizacji budynków, wypracowanych w ramach projektu FinEERGo-Dom
 • kompleksowym systemie wsparcia inwestycji w termomodernizację w modelu ESCO
 • warunkach uczestnictwa w programie priorytetowym NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”
 • roli KAPE jako doradcy energetycznego w pilotażowych inwestycjach

Naszymi ekspertkami były:

 • Anna Mazur – kierownik projektu w Dziale Projektów i Ekspertyz KAPE, wieloletni praktyk w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu efektywności energetycznej, w tym projektu FinEERGo-Dom poświęconego termomodernizacji budynków.
 • Katarzyna Rutkowska-Newman – główny specjalista w Departamencie Funduszy Zewnętrznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialna za koordynację projektów z zakresu efektywności energetycznej finansowanych przez Komisję Europejską.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar:


Opis wydarzenia: 

Podczas spotkania przedstawiliśmy Wam:

 • możliwe zakresy interwencji rewaloryzacyjnych i modernizacyjnych w gminnych zasobach budynków historycznych, zgodne z polityką ograniczania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych
 • zagadnienia głębokiej termomodernizacji oraz zrównoważonej gospodarki wodnej na tle obowiązujących zasad ochrony zasobów historycznych;
 • możliwości wdrażania standardów klimatycznych dla inwestycji realizowanych przez miasta i gminy oraz podległe im jednostki.

Naszym ekspertem był dr Tomasz Jeleński, członek Rady Fundacji Sendzimira. Nauczyciel akademicki, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997) i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. Stypendysta Ministra Kultury (2003) oraz Ministra Nauki (2004). Członek Rady Fundacji Sendzimira, ekspert w projekcie "Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych". Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. Naukowo zajmuje się w problematyką zarządzania rozwojem miast, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, trwałości i resiliencji środowiska zbudowanego oraz metod partycypacyjnych w praktyce projektowej i planistycznej.

Nagranie:

 
 

Oceń webinar: