USŁUGI DLA CIEPŁOWNICTWA

Modernizacja źródeł ciepła.
Kompleksowe usługi doradcze, projektowe i inżynierskie z dofinansowaniem w ramach programu ELENA.

Skontaktuj się z nami

Nasza firma jako Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych w ciepłownictwie, realizuje pakiet kompleksowych usług dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (PEC), współfinansowanych z programu ELENA (European Local Energy Assistance) i zarządzanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Zakładany efekt naszych działań to:

 • spełnienie wymogów emisyjnych Dyrektywy MCP,

 • pozyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,

 • zapewnienie odpowiedniego udziału OZE w układzie paliwowym źródła.

Wykonane przez nas kompleksowe analizy pomagają wybrać optymalny wariant modernizacji systemu ciepłowniczego, wykorzystując lokalne możliwości, takie jak:

 • ciepło odpadowe z przemysłu,

 • pompy ciepła,

 • geotermia,

 • kolektory słoneczne,

 • biomasa rolnicza i leśna,

 • paliwa z odpadów (RDF),

 • kogeneracja i trigeneracja,

 • akumulatory ciepła.

Analizy i opracowania wykonywane przez niezależnego eksperta, jakim jest KAPE ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze kierunku dalszych działań.

Opracowane przez nas studia wykonalności zawierają między innymi:

 • weryfikację istniejącego i przyszłego bilansu ciepła,

 • analizę wariantową możliwych kierunków modernizacji,

 • pełną analizę ekonomiczną każdego z wariantów z wyborem wersji optymalnej.

Działania KAPE są objęte dofinansowaniem z programu ELENA do 70% ich wartości i zawierają pełen zestaw usług projektowych i inżynierskich. Dotyczy to również przygotowywanych przez nas audytów i wniosków o dofinansowanie inwestycji np. w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

Broszura (plik do pobrania)Program wsparcia małych i średnich
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej
(Program ELENA)  

W ramach współpracy z producentami źródeł ciepła wykonujemy prace projektowe i inżynierskie, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
i przeprowadzenia przetargu oraz pełnimy nadzór nad realizowaną inwestycją. W szczególności jest to:

 • opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych dla ciepłowni oraz towarzyszących sieci cieplnych i innych,

 • pozyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień branżowych,

 • pozyskanie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę,

 • opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyboru wykonawcy inwestycji,

 • nadzór techniczny nad realizowaną inwestycją z funkcją inżyniera kontraktu.

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Zbigniew KIDAWA

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Pomożemy zmodernizować Twoje źródło ciepła i dostosować je do wymogów klimatycznych.