EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Pomagamy oszczędzać energię w zakładach przemysłowych.
Doradzamy jak zoptymalizować gospodarkę energetyczną w przedsiębiorstwach.

Skontaktuj się z nami

CZYM JEST EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA?

"Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu." (Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej)

OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

W związku z wprowadzeniem przez Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw oferujemy wykonanie audytów w oparciu o normę PN-EN 16247. Standardowy raport z audytu obejmuje m.in. szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie w obszarach procesów, budynków oraz transportu a także identyfikację obszarów znaczących strat i propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej. Wskazany zakres audytu może zostać rozszerzony oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Kolejny audyt należy przeprowadzić w 2025 roku.

Dowiedz się więcej >

BIAŁE CERTYFIKATY

Identyfikujemy przedsięwzięcia, które pozwalają ubiegać się o białe certyfikaty oraz świadczymy kompleksowe usługi zarówno w zakresie wykonywania niezbędnych audytów efektywności energetycznej, jak i składania wniosków. Mając wieloletnie doświadczenie w realizacji procesu pozyskiwania białych certyfikatów proponujemy kompleksową usługę a wynagrodzenie ustalamy i rozliczamy na zasadzie "success fee".

Dowiedz się więcej >

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wykonujemy audyty, analizy, opracowania dotyczące procesów technologicznych, energetycznych, elektroenergetycznych niezbędne do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, m.in. środków unijnych. Takie opracowania zawierają analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, a także informacje o opłacalności ekonomicznej i wielkości oszczędności energii możliwej do uzyskania.

Dowiedz się więcej >

Chcesz wykonać audyt energetyczny i być w zgodzie z przepisami?