WEDISTRICT

Inteligentne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii w miejskiej sieci ciepłowniczej i chłodniczej wspierające zrównoważony styl życia

(Smart and local renewable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living)      

www.wedistrict.eu 


AKTUALNOŚCI

Spotkanie on-line przyjazne dla środowiska

W dniach 26-27 marca 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne spotkanie projektu WEDISTRICT. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu, a jest ich 22 z 10 krajów europejskich (Austria, Chorwacja, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwecja). Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w Kopenhadze (dzięki gościnności Ramboll) ale niestety partnerzy projektu nie mogli, ze względu na sytuację, spotkać się osobiście.

Takie rozwiązanie ma niewątpliwie ważną zaletę. Dzięki temu, że spotkanie odbyło się on-line i kilkadziesiąt osób nie musiało podróżować do Kopenhagi, uniknęliśmy, jak policzył koordynator projektu, 14,5 tony emisji CO2!

O PROJEKCIE

W projekcie WEDISTRICT, realizowanym w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, uczestniczy 21 partnerów z 9 krajów Europy. Jego celem jest demonstracja technologii w sieciach ciepłowniczych (i chłodniczych) wykorzystujących odnawialne źródła energii, magazyny cieplne, odzysk ciepła odpadowego oraz inteligentne systemy do pokrycia 100% zapotrzebowania w przypadku, gdy budowana jest nowa sieć ciepłownicza lub co najmniej 60% zapotrzebowania, gdy takie rozwiązania są adaptowane do sieci już istniejącej.

Do przeprowadzenia projektów pilotażowych wybrano po jednej lokalizacji z czterech krajów europejskich: Hiszpanii, Szwecji, Rumunii i Polski.

Czas trwania projektu: październik 2019 r. - wrzesień 2024 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

O projekcie

Prezentacja "Inteligentne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii, ogrzewanie i chłodzenie, rozwiązania wspierające zrównoważony styl życia"

KONTAKT

Joanna Ogrodniczuk

jogrodniczuk@kape.gov.pl