KADRA ZARZĄDZAJĄCA KAPE

Karolina LOTH-BABUT

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ekspertyz

Dariusz KOC

Dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej i Transformacji Energetycznej

Arkadiusz WĘGLARZ

Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej

Roman BABUT

Doradca Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej

Marcin CICHOWICZ

Doradca Zarządu ds. Rozwoju Produktów i Usług

Krzysztof SKOWROŃSKI

Dyrektor Departamentu Transformacji Ciepłownictwa

Anna SAPIEHA

Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży i Relacji z Klientem

Adrian WASĄG

Dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego

Katarzyna CICHOWICZ

Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Dofinansowań

Zbigniew KIDAWA

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Joanna OGRODNICZUK

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ekspertyz

Marta PIĄTKOWSKA

Kierownik Działu Transformacji Energetycznej

Łukasz ZYWAR

Kierownik Działu Efektywności Energetycznej
Kierownik Biura w Krakowie
Pełnomocnik Zarządu ds. Cyfryzacji