POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES


WPROWADZENIE

Jako Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (w skrócie: KAPE S.A.) pragniemy zapewnić, że bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności KAPE S.A. określa zasady ich przetwarzania oraz prawa osób fizycznych, których przetwarzane przez nas dane dotyczą. Cele przetwarzania przez nas danych zostały określone w niniejszym dokumencie lub informujemy o nich każdorazowo w momencie, kiedy prosimy o przekazanie Państwa danych.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79.W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79, adres e-mail: daneosobowe@kape.gov.pl

BEZPIECZEŃSTWO

KAPE S.A. stosuje zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne i personalne dotyczące ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy stosowne polityki, procedury, regulaminy, przeszkoliliśmy pracowników, nadaliśmy im uprawnienia, stosujemy zasady obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • Udostępnianie subskrybowanego newslettera
 • Udostępnianie treści portalu http://kape.gov.pl
 • Udostępnianie treści portalu http://energia0.pl
 • Udostępnianie treści portalu http://autobusenergetyczny.pl
 • Udostępnienie treści portalu http://monitoring.kape.gov.pl
 • Rozwijanie naszej firmy i naszych usług
 • Udostępnianie informacji o nas i naszym zakresie usług
 • Udostępnianie danych osobowych pracownikom KAPE S.A. w celu świadczenia usług i oferowania nowych usług

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem zainteresowani będą odbiorcy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe przechowywane są w systemie CRM (Customer Relationship Management) KAPE S.A. przez okres konieczny dla określonych powyżej celów lub do czasu wycofania zgody.

W przypadku danych gromadzonych w portalu monitoring.kape.gov.pl dane przechowywane są w chmurze Microsoft Azure.

KAPE S.A. przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w umowach z podmiotami, którym dane są przekazywane, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zobowiązania do przestrzegania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

KAPE S.A. realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych wspólnie z innymi partnerami zewnętrznymi - współkonsorcjantami, posiadającymi siedzibę w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z tym, KAPE S.A. może przekazywać dane osobowe przetwarzane w ramach w/w projektów unijnych do państw członkowskich EOG. KAPE S.A. nie przekazuje danych osobowych do państw nienależących do EOG i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych, tzw. państw trzecich.

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie dla technicznego i organizacyjnego funkcjonowania firmy, np.: podmiotom świadczącym usługi księgowe, przetwarzania danych, dostawcom usługi IT, dostawcom oprogramowania opartego na chmurze, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług, np.: usługi kurierskie, usługi drukarskie.
 • Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH I SPOSÓB ICH REALIZACJI

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.
 • Prawo do aktualizacji przekazanych nam danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
 • Prawo żądania usunięcia przekazanych nam danych, w przypadkach określonych przepisami prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do administratora danych.
 • Prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl .
 • Wszelką korespondencję związaną z realizacją powyższych praw prosimy kierować mailowo na adres daneosobowe@kape.gov.pl lub pocztą na adres: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa. 

Serwis KAPE używa cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (PLIKÓW COOKIES) SERWISU KAPE S.A.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.