Odoo image and text block

KAPE - TWój Partner i doradca w efektywnym zarządzaniu energią

Pozostań z nami w kontakcie

W kierunku gospodarki niskoemisyjnej

oferujemy usługi w następujących sektorach rynku

Przemysł

Wykonujemy audyty energetyczne, pomagamy zaplanować działania optymalizujące zużycie energii w zakładach produkcyjnych.

Budownictwo

Wykonujemy audyty energetyczne budynków, specjalistyczne pomiary i obliczenia oraz weryfikację dokumentacji projektowej.

 gospodarka niskoemisyjna

Wspieramy JST przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego zarządzania energią.

 Architektura energooszczędna

Oferujemy kompleksową obsługę projektową w zakresie energooszczędnych inwestycji budowlanych oraz pomoc w ich realizacji.

Aktualności

portfolio pracowni ARCHITEKTURY ENERGOOSZCZĘDNEJ

nasze Najbliższe wydarzenia

Efektywność energetyczna szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw

Konferencja w ramach Międzynarodowego Forum EkoTrendy

Samodzielność energetyczna gmin

Konferencja z udziałem przedstawiciela KAPE