Odoo image and text block

KAPE - TWój doradca w efektywnym zarządzaniu energią


Aktualności

Pozostań z nami w kontakcie

oferujemy usługi w następujących sektorach rynku

Przemysł

Wykonujemy audyty energetyczne, pomagamy zaplanować działania optymalizujące zużycie energii w zakładach produkcyjnych.

Budownictwo

Wykonujemy audyty energetyczne budynków, specjalistyczne pomiary i obliczenia oraz weryfikację dokumentacji projektowej.

 gospodarka niskoemisyjna

Wspieramy JST przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego zarządzania energią.

 Architektura energooszczędna

Oferujemy kompleksową obsługę projektową w zakresie energooszczędnych inwestycji budowlanych oraz pomoc w ich realizacji.

portfolio pracowni ARCHITEKTURY ENERGOOSZCZĘDNEJ

nasze Najbliższe wydarzenia

4Buildings

Konferencja z udziałem przedstawiciela KAPE

Innowacje w obszarze energii

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat innowacji w obszarze energii