TUNES

Dostosowanie instrumentów EPC i SRI w celu wykorzystania ich pełnego potencjału

tunES - Tuning EPC and SRI instruments to deliver full potential

https://empirica.com/tunes/

www.linkedin.com/showcase/tunes-project


AKTUALNOŚCI

Spotkanie w Bonn

W dniach 5-6 marca 2024 r. w Bonn w Niemczech odbyło się spotkanie, na którym Agencje Energetyczne i Zespół Wsparcia Technicznego omawiały kwestie związane z optymalizacją Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (EPC) i jego integracją ze wskaźnikiem gotowości budynku do obsługi inteligentnych rozwiązań (SRI). Warsztaty zorganizowane w ramach spotkania pozwoliły wymienić się uwagami i omówić nadchodzące wyzwania oraz ułatwiły zaplanowanie kolejnych działań projektu.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniu 18 września 2023 r. odbyło się na platformie Teams pierwsze spotkanie projektowe tunES. Podczas spotkania zaprezentowali się wszyscy partnerzy projektu, zarówno agencje energetycznych jak i zespół techniczny. Ustalono ogólną metodologię postępowania, przedstawiono obecny status świadectw charakterystyki energetycznej w krajach uczestniczących i sposób gromadzenia danych oraz tworzenia sieci obserwujących. 

O PROJEKCIE

tunES zrzesza 7 krajowych agencji energetycznych, reprezentujących 132 miliony obywateli, którzy podejmują wspólne wyzwanie, jakim jest zapewnienie efektywności energetycznej budynków i opracowanie inteligentnych instrumentów wsparcia. Państwa członkowskie otrzymują pomoc techniczną od 4 organizacji badawczych, tworzących Zespół Wsparcia Technicznego (TST).

tunES będzie miał pozytywny wpływ na dopracowanie wdrażania Świadectw Charakterystyki Energetycznej (EPC), Wskaźnika Inteligentnej Gotowości SRI i powiązanych instrumentów, poprzez realizację pięciu zaplanowanych bloków, która pomoże lepiej gromadzić, udostępniać, wdrażać i powielać dobre praktyki. Bloki dotyczą:

  • zrozumienia działania EPC,
  • modernizacji EPC,
  • bazy danych i narzędzi,
  • rozwoju i wdrażania SRI
  • oraz blok horyzontalny, Integracja instrumentów w celu maksymalizacji harmonizacji, spójności i synergii.

Czas trwania: wrzesień 2023 r. – sierpień 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dostępne wkrótce

KONTAKT

Karolina Junak

kjunak@kape.gov.pl