ROZLICZANIE PROJEKTÓW

Prawidłowe rozliczenie inwestycji jest warunkiem otrzymania i zachowania pełnej wysokości wsparcia jak również podstawą do późniejszych pozytywnych wyników kontroli projektu.

Skontaktuj się z nami

ROZLICZENIE INWESTYCJI

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rozliczeniem przyznanej dotacji. Zapewniamy m.in.:

  • wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych w trybie uPzp oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności,
  • przygotowanie wzoru i opisywanie dokumentów finansowych,
  • obsługę systemu teleinformatycznego dedykowanego dla przedmiotowego naboru,
  • przygotowywanie i składanie wniosków o płatność,
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień czy informacji na wezwanie instytucji finansującej,
  • aktualizowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych i płatność w zależności od potrzeb,
  • przygotowywanie niezbędnych informacji i promocja projektu,
  • przygotowywanie wniosku o ewentualny aneks do umowy.
O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Katarzyna CICHOWICZ

Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Dofinansowań

 dofinansowania@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Zapraszamy do współpracy przy analizie energetycznej budynków