POZYSKIWANIE DOFINANSOWAŃ

Każdą inwestycję traktujemy indywidualnie. Dokładnie analizujemy potrzeby Klienta oraz szukamy najbardziej korzystnej formy pozyskania dofinansowania. Nadzorujemy cały proces aplikacyjny aby efektem końcowym było podpisanie umowy o dofinansowanie a następnie wypłata pozyskanych funduszy.

Skontaktuj się z nami

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pod kątem wybranego naboru, w tym:

 • przygotowanie formularzy wniosków o dofinansowanie
 • sporządzenie dokumentów stanowiących załączniki do dokumentacji aplikacyjnych, w tym:
  • Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi programu finansującego,
  • aktywny model finansowy dla planowanego przedsięwzięcia wraz z prognozą sprawozdań finansowych podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
  • dokumentację techniczną, odpowiednią dla wymagań wybranego konkursu (opracowujemy m.in. audyty energetyczne, programy funkcjonalno-użytkowe),
  • kompletowanie i wypełnianie pozostałych załączników niezbędnych do pozyskania wsparcia,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych po wybraniu projektu do dofinansowania na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie,
 • obsługę systemu teleinformatycznego dedykowanego dla wybranego działania.

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
Instytucje nauki i edukacji
Administracja publiczna
Instytucje ochrony zdrowia
Kościoły i związki wyznaniowe

ŹRÓDŁA POZYSKIWANYCH FUNDUSZY

Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną w celu pozyskania srodków z Funduszy Europejskich takich jak :

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FEnIKS),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dedykowany dla 6 wybranych województw,
 • 16 programów Funduszy Europejskich dedykowanych dla poszczególnych województw.

Wspieramy również pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów,
 • 16 możliwości wsparcia z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH INWESTYCJI

Działamy głownie w obszarach takich jak:

 • termomodernizacja obiektów w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (np. panele fotowoltaiczne w szczególności innowacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, biogazownie, wiatraki),
 • wymiana źródeł ciepła na bardziej wydajne, niskoemisyjne,
 • budowa/modernizacja sieci ciepłowniczych,
 • inne działania mające na celu racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i/lub cieplnej oraz wspieranie niskiej emisji.
O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Katarzyna CICHOWICZ

Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Dofinansowań

 dofinansowania@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Zapraszamy do współpracy przy analizie energetycznej budynków