OBLICZANIE ŚLADU WĘGLOWEGO

Oferta dla przedsiębiorstw

Skontaktuj się z nami

CZY ZNASZ ŚLAD WĘGLOWY TWOJEJ ORGANIZACJI I PRODUKTU?

Ślad węglowy (z ang. carbon footprint) to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację lub produkt.

Eksperci KAPE S.A. kompleksowo wspierają przedsiębiorców w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów. Komplementarność usługi polega na: 

 • Wsparciu w zbieraniu danych niezbędnych do obliczenia śladu węglowego;
 • Obliczeniu emisji gazów cieplarnianych w wyniku działalności przedsiębiorstwa w oparciu o standard GHG Protocol lub ISO 14064-1, w zależności od potrzeb organizacji dla:
  - Zakresu 1 (Scope 1) - Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych, powstałe w wyniku użycia paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością organizacji, bądź przez nią nadzorowanych (np. emisje związane ze spalaniem paliw w kotłach, piecach, pojazdach), a także emisje powstałe w wyniku zachodzących procesów technologicznych (w tym ulatniających się czynników chłodniczych).
  - Zakresu 2 (Scope 2) - Emisje pośrednie powstałe w wyniku zużywania energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej i chłodu zakupionych przez organizację (emisja odbywa się fizycznie poza przedsiębiorstwem).
  - Zakresu 3 (Scope 3) - inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (nie uwzględnione w emisjach zakresu 2) powstające w łańcuchu wartości firmy, w tym emisje na poziomie pozyskiwania surowców i półproduktów oraz ich transportu, zagospodarowywaniu odpadów i wykorzystywaniu produktów przez końcowych użytkowników. Wskaźnik Scope 3 (zakres) zostanie wprowadzony jako obowiązkowy element raportowania niefinansowego od stycznia 2023 roku.
 • Obliczeniu śladu węglowego produktu według metodyki LCA (Life Cycle Assessment), w oparciu o normę PN-EN ISO 14067 oraz Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard GHG Protocol;
 • Wsparciu w raportowaniu niefinansowym ESG (raportowaniu o zrównoważonym rozwoju);
 • Opracowaniu polityki klimatycznej organizacji;
 • Opracowaniu szczegółowego Planu Działań mającego na celu ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenia emisji GHG wraz z wyznaczeniem KPI oraz ich bieżąca kontrola;
 • Okresowych aktualizacjach przyjętych strategii oraz analizach śladu węglowego.

Poszczególne usługi mogą być realizowane oddzielnie, według potrzeb klienta.

KORZYŚCI

Korzyści z przeprowadzenia usługi obliczenia śladu węglowego przez KAPE:

 • zdobycie wiedzy o rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych w oparciu o międzynarodowe standardy i doświadczenie ekspertów KAPE związanych z działalnością organizacji i/lub w cyklu życia produktu czy usługi oraz identyfikację obszarów o największym potencjale do redukcji śladu węglowego;
 • umożliwienie profesjonalnego zarządzania emisjami gazów cieplarnianych z wykorzystaniem szans i ograniczaniem zagrożeń zidentyfikowanych na wstępnym etapie;
 • świadome budowanie swojej przewagi konkurencyjnej oraz wizerunkowej;
 • spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, kontrahentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczeństwa oraz instytucji finansujących;
 • otrzymanie informacji o wielkości zużycia i wytworzenia energii oraz emisjach gazów cieplarnianych na potrzeby raportowania ESG;
 • komunikowanie o obliczeniu śladu węglowego przez wiarygodnego partnera jakim jest KAPE.
O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Ilona WOJDYŁA

Kierownik Projektu ds. Transformacji Energetycznej

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Zrób z nami krok ku neutralności klimatycznej Twojego przedsiębiorstwa!

WARSZTATY Z OBLICZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO ORGANIZACJI

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) organizują warsztaty z obliczania śladu węglowego organizacji, skierowane do przedsiębiorstw przygotowujących się do nowych obowiązków wynikających z konieczności raportowania niefinansowego (ESG), które reguluje dyrektywa CSRD. Z dotychczasowych edycji skorzystało już ponad 60 firm, które w ramach spotkań z ekspertami dokonały obliczeń i poznały swój ślad węglowy. 

Uczestnictwo w warsztatach to szereg korzyści z których najważniejsze to: 

 • Zbadanie śladu węglowego organizacji w zakresach 1 i 2, oraz przygotowanie się do obliczeń w zakresie 3, 
 • Zdobycie unikalnych kompetencji do samodzielnego stosowania metodyki obliczania śladu węglowego, 
 • Poznanie rozwiązań redukcyjnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych, 
 • Praca na interaktywnych narzędziach do obliczeń, zbierania danych i prezentacji wyników: Envirly (zakres 1 i 2) oraz Microsoft Sustainability Manager (zakres 3).

Aktualna oferta warsztatowa > 

KURS ONLINE "ŚLAD WĘGLOWY ORGANIZACJI"

We współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Clouds On Mars opracowaliśmy kurs online dla osób pragnących zbudować nowe kompetencje w obszarze zrównoważonego rozwoju, ESG i ochrony środowiska. W ramach lekcji kursowych nasi eksperci Piotr Krysik oraz Ilona Wojdyła dzielą się z Państwem wiedzą nt. śladu węglowego. 

Co zyskasz dzięki ukończeniu kursu? 

 • Poznasz podstawowe pojęcia związane z emisją gazów cieplarnianych,
 • Zrozumiesz czym charakteryzują się wszystkie 3 zakresy obliczeń śladu węglowego,
 • Dowiesz się jak przygotować swoją organizację do liczenia śladu węglowego,
 • Poznasz metody obliczeniowe i narzędzia cyfrowe, które pomogą w obliczeniach,
 • Zdobędziesz ekspercką wiedzę od najlepszych praktyków biznesu,
 • Uzyskasz unikalny certyfikat ukończenia kursu.

Więcej o kursie >