CA RES

Działania wspólne wspierające wdrażanie Dyrektywy 2009/28/WE sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

(Concerted Action supporting the transposition and implementation of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (RES Directive))

www.ca-res.eu 


O PROJEKCIE

Projekt ma na celu wsparcie Państw Członkowskich we wdrażaniu Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/WE). 

Projekt CA-RES jest realizowany jako ściśle poufny dialog między Państwami Członkowskimi odpowiedzialnymi za wdrażanie ww. dyrektywy. W ramach projektu następuje wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk oraz wypracowywane jest wspólne podejście do realizacji postanowień dyrektywy. Koordynatorem działań jest Austriacka Agencja Energii (AEA). Partnerami i uczestnikami projektu są nominowane organizacje ze wszystkich 27 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Chorwacja i Islandia. Projekt realizowany jest poprzez analizy, ankiety, raporty i dyskusje w ramach 10 Grup Roboczych zajmujących się poszczególnymi tematami zawartymi ww. Dyrektywie. W ramach projektu przewidziane jest 6 dwudniowych plenarnych spotkań międzynarodowych.

KONTAKT

Karolina Loth-Babut

kloth@kape.gov.pl

Anna Dyląg

adylag@kape.gov.pl