EKSPERTYZY ENERGETYCZNE

Zapewniamy dobrą współpracę, terminowość, wiedzę merytoryczną i doświadczenie,
które łącznie pozwalają uzyskać oczekiwany efekt końcowy

Skontaktuj się z nami

EKSPERTYZY - ZAKRES TEMATYCZNY

Wykonujemy szczegółowe ekspertyzy i analizy energetyczne dotyczące konkretnych zagadnień branżowych. Nasze opracowania dotyczą: 

 • polityki energetyczno-klimatycznej,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • efektywności energetycznej, 
 • audytów energetycznych,
 • odnawialnych źródeł energii, 
 • zarządzania energią, 
 • usług energetycznych, 
 • transportu niskoemisyjnego, 

a także związanych z tym efektów ekologicznych i energetycznych.

EKSPERTYZY DLA RÓŻNYCH BRANŻ

Naszymi klientami są:

 • administracja państwowa (Ministerstwa)
 • administracja samorządowa (Jednostki Samorządu Terytorialnego, urzędy wojewódzkie)
 • przedsiębiorstwa prywatne,
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp.),
 • instytuty badawcze,
 • ambasady,
 • przedsiębiorstwa ciepłownicze,
 • przedsiębiorstwa energetyczne,
 • Spółki Skarbu Państwa,
 • szpitale,
 • instytucje zagraniczne.

Potrzebujesz profesjonalnej analizy z zakresu energetyki lub OZE?