AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

W Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Audyty energetyczne, które przeprowadzamy mają na celu zmianę tej dysproporcji.

Skontaktuj się z nami

PIERWSZY KROK DO ZMNIEJSZENIA ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKU

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie. Wykonaliśmy audyty energetyczne i/lub koncepcje kompleksowej modernizacji gospodarki energetycznej obiektów takich, jak: Budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budynku Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, Sanatorium Włókniarz w Busku Zdroju, kompleksu szpitalnego Szpitala Kardiologicznego w Aninie, jak również całościową analizę techniczną i wielowariantową koncepcję modernizacji stolarki okiennej budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych budynków:
 • użyteczności publicznej, 
 • mieszkalnych,
 • usługowych,
 • produkcyjnch.

Audyt energetyczny budynku zawiera analizę ekonomiczno-energetyczną dla możliwych usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Celem przeprowadzenia audytu jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w budynku.

Audyt energetyczny budynku stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych, takich jak:

 • programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 • programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 • regionalne programy operacyjne, 
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

 • system białych certyfikatów.

Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia związane ze zużyciem energii w budynkach:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

W ramach audytu wykonujemy również na życzenie Klienta analizy mocy zamówionych, badania kamera termowizyjną oraz pomiary jakości energii elektrycznej.

Zobacz naszą ofertę skierowaną do budownictwa