JUSTEM

Sprawiedliwość w okresie transformacji i wzmocnienie kompetencji w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu

(Justice in Transition and Empowerment against energy poverty) 

Strona internetowa: JUSTEM - IEECP


AKTUALNOŚCI

Panel dyskusyjny „Subregion Zachodni w procesie dążenia do zrównoważonej gospodarki”

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Miasto Rydułtowy zapraszają na panel dyskusyjny pn. „Subregion Zachodni w procesie dążenia do zrównoważonej gospodarki”. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2024 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks (ul. Strzelców Bytomskich 9a, Rydułtowy). Początek o godz. 10:00.

Z uwagi na ambitne plany UE związane z osiągnieciem neutralności klimatycznej do 2050 roku, województwo śląskie jest jednym z kluczowych polskich regionów w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Plan transformacji w kierunku innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki powinien uwzględniać zarówno możliwości samorządów, których te działania dotkną w największym stopniu jak i dążenia lokalnych społeczności, które będą objęte zmianą (np. przekwalifikowaniem zawodowym).

Paneliści będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed władzami i mieszkańcami regionu, jak również o możliwościach rozwojowych oraz sposobach na finansowanie transformacji. 

W debacie udział wezmą m.in.:

 • Pan Marcin Połomski – Burmistrz Miasta Rydułtowy
 • Pan Piotr Masłowski  - Senator RP
 • Pani Anna Hetman  - Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, Przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
 • Pani Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Pełna agenda spotkania znajduje się tutaj .

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim mieszkańców regionu, przedstawicieli lokalnej administracji, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego zainteresowanych tematem transformacji Subregionu Zachodniego.

Link do rejestracji na spotkanie znajduje się tutaj.

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W styczniu 2023 r. spotkali się uczestnicy konsorcjum, aby rozpocząć projekt. Nieprzypadkowo w Katowicach, bo to właśnie województwo śląskie, jako jeden z regionów górniczych, będzie objęte pilotażowymi działaniami projektu. W czasie spotkania jego uczestnicy poznali działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaprezentowane przez Panią Blankę Romanowską. Natomiast Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz inicjatywy podejmowane przez Województwo Śląskie przybliżył Pan Dariusz Stankiewicz - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

O PROJEKCIE

Według wskaźników EU SILC prawie milion obywateli żyje w ubóstwie energetycznym, a miejsca pracy prawie 300 tysięcy są bezpośrednio lub pośrednio związane z przemysłem węglowym lub wysokoemisyjnym. Nadrzędnym celem JUSTEM jest budowanie potencjału regionalnego i włączenie obywateli w rozwój regionalnych planów energetycznych i klimatycznych, dostosowując je do ich potrzeb. Ponadto działania projektu JUSTEM wspierają planowanie sprawiedliwej transformacji poprzez zwiększenie wykorzystania zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Cele JUSTEM to:

 • wdrożenie narzędzi i działań opracowanych w ramach projektu w regionach węglowych, umożliwiając obywatelom budowanie potencjału i zaangażowanie w planowanie energetyczne,
 • ocena i właściwe ukierunkowanie ubóstwa energetycznego w regionach,
 • oddolne zaprojektowanie linii projektów dobrze przygotowanych do finansowania przez Just Transition Mechanism (JTM) i inne źródła finansowania,
 • zwielokrotnienie i znaczące zwiększenie skali opracowanych projektów w innych regionach węglowych, oprócz projektów pilotażowych i parasolowego zakresu sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Główne działania w ramach projektu:

 • stworzenie podstaw dla rozwoju strategii regionalnych: analiza istniejących planów w zakresie energii i klimatu, szczególnie pod kątem sprawiedliwej transformacji,
 • analiza potrzeb w regionie,
 • ocena stanu ubóstwa energetycznego,
 • warsztaty i szkolenia dla obywateli,
 • wypracowanie rekomendacji do planów regionalnych,
 • wypracowanie rekomendacji działań niwelujących ubóstwo energetyczne w regionie,
 • opracowanie linii projektów dla każdego regionu pilotażowego do finansowania.

Działania projektu realizowane są w 6 regionach górniczych w państwach członkowskich zatrudniających najwięcej pracowników w sektorze węglowym i zależnych głównie od węgla:

 • POLSKA, województwo śląskie,
 • RUMUNIA, Dolina Jiu,
 • HISZPANIA, Asturia,
 • BUŁGARIA, region Stara Zagora,
 • GRECJA, Macedonia Zachodnia (oraz Grecja, Megalopolis Arkadia),
 • CHORWACJA, region Istria.

Czas trwania: listopad 2022 r. - kwiecień 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Największe wyzwania transformacji energetycznej w województwie śląskim (raport do pobrania)

KONTAKT


Anna Mazur

amazur@kape.gov.pl