JUSTEM

Sprawiedliwość w okresie transformacji i wzmocnienie kompetencji w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu

(Justice in Transition and Empowerment against energy poverty) 

JUSTEM - IEECP


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W styczniu 2023 r. spotkali się uczestnicy konsorcjum, aby rozpocząć projekt. Nieprzypadkowo w Katowicach, bo to właśnie województwo śląskie, jako jeden z regionów górniczych, będzie objęte pilotażowymi działaniami projektu. W czasie spotkania jego uczestnicy poznali działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaprezentowane przez Panią Blankę Romanowską. Natomiast Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz inicjatywy podejmowane przez Województwo Śląskie przybliżył Pan Dariusz Stankiewicz - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

O PROJEKCIE

Według wskaźników EU SILC prawie milion obywateli żyje w ubóstwie energetycznym, a miejsca pracy prawie 300 tysięcy są bezpośrednio lub pośrednio związane z przemysłem węglowym lub wysokoemisyjnym. Nadrzędnym celem JUSTEM jest budowanie potencjału regionalnego i włączenie obywateli w rozwój regionalnych planów energetycznych i klimatycznych, dostosowując je do ich potrzeb. Ponadto działania projektu JUSTEM wspierają planowanie sprawiedliwej transformacji poprzez zwiększenie wykorzystania zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Cele JUSTEM to:

 • wdrożenie narzędzi i działań opracowanych w ramach projektu w regionach węglowych, umożliwiając obywatelom budowanie potencjału i zaangażowanie w planowanie energetyczne,
 • ocena i właściwe ukierunkowanie ubóstwa energetycznego w regionach,
 • oddolne zaprojektowanie linii projektów dobrze przygotowanych do finansowania przez Just Transition Mechanism (JTM) i inne źródła finansowania,
 • zwielokrotnienie i znaczące zwiększenie skali opracowanych projektów w innych regionach węglowych, oprócz projektów pilotażowych i parasolowego zakresu sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Główne działania w ramach projektu:

 • stworzenie podstaw dla rozwoju strategii regionalnych: analiza istniejących planów w zakresie energii i klimatu, szczególnie pod kątem sprawiedliwej transformacji,
 • analiza potrzeb w regionie,
 • ocena stanu ubóstwa energetycznego,
 • warsztaty i szkolenia dla obywateli,
 • wypracowanie rekomendacji do planów regionalnych,
 • wypracowanie rekomendacji działań niwelujących ubóstwo energetyczne w regionie,
 • opracowanie linii projektów dla każdego regionu pilotażowego do finansowania.

Działania projektu realizowane są w 6 regionach górniczych w państwach członkowskich zatrudniających najwięcej pracowników w sektorze węglowym i zależnych głównie od węgla:

 • POLSKA, województwo śląskie,
 • RUMUNIA, Dolina Jiu,
 • HISZPANIA, Asturia,
 • BUŁGARIA, region Stara Zagora,
 • GRECJA, Macedonia Zachodnia (oraz Grecja, Megalopolis Arkadia),
 • CHORWACJA, region Istria.

Czas trwania: listopad 2022 r. - kwiecień 2025 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Największe wyzwania transformacji energetycznej w województwie śląskim (raport do pobrania)

KONTAKT


Anna Mazur

amazur@kape.gov.pl