TRANSFORMACJA CIEPŁOWNICTWA

Wspieramy transformację sektora ciepłowniczego w Polsce. Doradzamy przedsiębiorstwom energetyki cieplnej przy inwestycjach w efektywne systemy ciepłownicze i samorządom przy tworzeniu planów strategicznych.

Skontaktuj się z nami

CIEPŁOWNICTWO W POLSCE

Zapewnienie komfortu cieplnego stanowi podstawową potrzebę społeczeństwa, która nierozerwalnie wiąże się z problemem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, zarówno w postaci niskiej (budynki jednorodzinne) jak i wysokiej emisji (ciepłownictwo systemowe). 

Ciepłownictwo jest jednym z najistotniejszych sektorów przemysłowych gospodarki, o podstawowym znaczeniu dla społeczeństwa w polskich warunkach klimatycznych. Ciepło systemowe zaspokaja prawie 1/4 zapotrzebowania na ciepło w Polsce. Ciepło jest przede wszystkim wykorzystywane przez gospodarstwa domowe, ale również na potrzeby przemysłu i budownictwa, handlu, usług oraz budynków użyteczności publicznej. 

Ciepłownictwo w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań na które składają się m.in konieczność dostosowania do europejskich przepisów, rosnące ceny energii oraz system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (tzw. EU ETS).

        

EKSPERTYZY DLA CIEPŁOWNICTWA

Przeprowadzamy analizy dotyczące stanu ciepłownictwa systemowego w Polsce z uwzględnieniem kierunków polityki Unii Europejskiej dotyczącej sektora ciepłownictwa w perspektywie do 2025 i 2030 r. Uwzględniamy aktualne przepisy i dostosowujemy możliwości pod zadany temat.

W swoich opracowaniach uwzględniamy zastosowanie wytycznych mających przyczynić się do realizacji transformacji ciepłownictwa w Polsce w kierunku systemów bezemisyjnych i efektywnych energetycznie.

Dowiedz się więcej >

USŁUGI DLA CIEPŁOWNICTWA 

Kompleksowo wspieramy klientów w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów. Obliczenia emisji gazów cieplarnianych (we wszystkich 3 zakresach) dokonujemy w oparciu o standard GHG Protocol lub ISO 14064-1, w zależności od potrzeb organizacji. 

Znajomość śladu węglowego organizacji lub produktu jest jednym z najbardziej istotnych czynników środowiskowych poddawanych pod ocenę przez kluczowych interesariuszy spółki, a od 2025 roku będzie elementem obowiązkowym raportu niefinansowego ESG

Dowiedz się więcej >

PLANY STRATEGICZNE DLA JST

Pomagamy samorządom w opracowaniu planów związanych z gospodarką niskoemisyjną i zaopatrzeniem w nośniki energii oraz przygotowaniu koncepcji monitorowania zużycia energii. Oferujemy JST do stosowania wypracowane przez nas rozwiązania i narzędzia pomagające w procesie zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Dowiedz się więcej >

Chcesz przeprowadzić modernizację źródła ciepła i stworzyć efektywny system ciepłowniczy? Zgłoś się do ekspertów KAPE!