BUPS II

BUILD UP SKILLS II POLAND 

Build up Skills II – krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego

www.bups.kape.gov.pl 


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

8 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie projektowe, na którym partnerzy omówili główne założenia projektu i wskazali kierunek dla kolejnych działań. Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu Bild up Skills II Poland oraz harmonogram przyszłych spotkań i wymaganego wkładu od poszczególnych członków.

Drugie spotkanie projektowe

30 stycznia 2022 r. odbyło się drugie spotkanie projektowe. Podczas spotkania były omawiane postępy w projekcie oraz zagrożenia, które mogą napotkać realizatorzy projektu. Poruszone zostały także plany realizacji przyszłych zadań i spotkań.

Ankieta (zakończona)

W ramach realizacji projektu prowadzimy badanie, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Ankieta dostępna jest TUTAJ . ( Ankieta  jest zakończona)

Ankieta

Zapraszamy do udziału w drugim badaniu, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego i niskoemisyjnego budownictwa, renowacji budynków oraz odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie. Wyniki badania zostaną wykorzystane do opracowania Strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii (OZE) i pracowników budowlanych w Polsce.

Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta.

Ankieta dostępna jest TUTAJ.

Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut. Badanie prowadzi Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośredni do dr Ireneusza Woźniaka ireneusz.wozniak@itee.lukasiewicz.gov.pl

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i zachęcamy do śledzenia postępów projektu na stronie  https://bups.kape.gov.pl/

O PROJEKCIE

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt „BUILD UP Skills II Poland” koncentruje się w pierwszej kolejności na części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych pracowników wykonujących prace budowlane.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • uruchomienie platformy współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z udziałem kluczowych interesariuszy krajowych,
  • ocena skuteczności realizacji Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z 2013 r.,
  • analiza istniejących danych i badań dotyczących rynku pracy pod kątem potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych (stan obecny i perspektywiczny) w obszarze remontów budynków,
  • warsztaty z udziałem krajowych interesariuszy i grup docelowych,
  • aktualizacja Krajowej mapy drogowej z uwzględnieniem działań do 2030 r. wraz z zaleceniami oraz przyjęciem do wdrożenia przez zainteresowane strony.

Czas trwania: listopad 2022 r. - kwiecień 2024 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dostępne wkrótce

KONTAKT

Joanna Ogrodniczuk

jogrodniczuk@kape.gov.pl