ZAPRENUMERUJ NEWSLETTER KAPE

Bądź na bieżąco  Zaprenumeruj newsletter KAPE

Imię i Nazwisko Adres e-mail

* Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych IOD pod adresem e-mail iod@kape.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji związanych z tematyka efektywności energetycznej, świadczenia doradztwa z zakresu efektywności energetycznej, informowania o działalności KAPE S.A. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług zaopatrujący KAPE S.A. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające bieżące zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, księgowych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy profesjonalnie utylizujące dokumenty i dyski twarde).

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, KAPE S.A. nie będzie doradzać w sprawach efektywności energetycznej.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
*Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tego newslettera zgodnie z regulaminem.
* Wymagane do zapisu