Odoo image and text block

start2act

Angażowanie europejskich start-upów oraz nowopowstałych MŚP w działania prowadzące do użytkowania energii w sposób zrównoważony   Engaging (European Start-ups and Young SMEs for Action for Sustainable Energy)


Aktualności


o projekcie


materiały do pobrania


Kontakt


Aktualności

Odoo image and text block

baza wiedzy o oszczędzaniu energii

Baza wiedzy jest punktem wyjścia dla menadżerów i pracowników MŚP, którzy postanowili zredukować koszty działania swojej firmy

 

więcej...

Odoo image and text block

Śniadanie BiznEsowe

POZNAŃ, 19 lipca 2017 r.

Śniadania Biznesowe są elementem projektu, którego celem jest angażowanie europejskich startupów oraz nowopowstałych MŚP w działania prowadzące do użytkowania energii w sposób zrównoważony.

o projekcie

Projekt START2ACT ma na celu zmniejszenie zużycia energii w krajach UE poprzez zmianę zachowań konsumentów energii w ich codziennym życiu, przede wszystkim w swoim miejscu pracy. Projekt skierowany jest do startup’ów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających nie dłużej niż 5 lat, które podejmą działania w zakresie efektywności energetycznej. 

Choć pojedyncze MŚP i startupy zużywają na swoje potrzeby niewielkie ilości energii, to biorąc pod uwagę, że w Europie działa ich ponad 20 mln, skala ich oddziaływania na środowiska jest ogromna. Zaangażowanie rozpoczynających działalność przedsiębiorstw jest niezbędne w celu osiągnięcia unijnych celów 20-20-20. W prawie każdym przedsiębiorstwie istnieje potencjał, aby skutecznie zmniejszyć koszty zużycia energii. 

Potencjał ten zostanie wykorzystany w projekcie. Przedsiębiorcy otrzymają zestaw innowacyjnych działań edukacyjnych. Ważnym obszarem interwencji, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań, jest sprzęt biurowy. Pochłania on około 15% całej energii elektrycznej zużywanej w biurach. Udział ten ma wzrosnąć do 2020 r. do 30%. 

W ramach projektu START2ACT zaproponowane zostaną przedsiębiorcom rozwiązania oferujące duży potencjał oszczędności energii i pieniędzy. Nie są one często wdrażane ze względu np. na brak wiedzy jak je stosować w praktyce oraz z powodu niewystarczającego zaangażowania ludzi we wprowadzanie dobrych nawyków w życiu codziennym. Projekt ma również na celu zachęcić do stosowania „zielonych zakupów” sprzętu biurowego, elementów wyposażenia pomieszczeń (HVAC, oświetlenie, etc.) oraz towarów i usług.

Czas trwania: 3 lata, od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2020 r.

Działania

• Ocena stanu obecnego w celu zidentyfikowania potrzeb przedsiębiorców. Aby lepiej ukierunkować działania projektu, przeprowadzone zostaną badania w ośmiu krajach uczestniczących w projekcie. Dodatkowo badana będzie skuteczność działań projektu START2ACT w wykształcaniu dobrych nawyków przedsiębiorców związanych z oszczędzaniem energii. Na tej podstawie dokonana zostanie ocena i możliwe będzie zrozumienie zachowań konsumentów energii w odniesieniu do osiągniętych oszczędności energii z uwzględnieniem segmentów konsumenckich.

• Interaktywna platforma internetowa – będzie stanowiła kompleksową bazę wiedzy, zawierała kurs e-learningowy, konkurs na oszczędzanie energii, interaktywną platformę społeczną dla grup docelowych projektu w łatwo dostępnej i przyjaznej dla użytkownika odsłonie.

• Szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw – będą obejmowały szkolenie na miejscu dla firm, e-learning i organizację warsztatów w formie śniadań biznesowych w zakresie efektywności energetycznej. W ramach projektu powstanie „zestaw szkoleniowy" zawierający materiały i wskazówki dla przedsiębiorstw.

• Działania dla startupów – będą polegały na budowaniu zdolności i umiejętności innowacyjnych. Celem takich działań jest umożliwienie początkującym przedsiębiorcom opanowanie umiejętności świadomego stosowania zasad poszanowania i zarządzania energią, jakie należy stosować przy rozwijaniu innowacyjnych pomysłów, a także tworzenia strategii biznesowych.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: start2act.eu

materiały do pobrania

Kontakt

karolina  loth-babut

Kierownik projektu

e-mail: kloth@kape.gov.pl

Marta Szymczak

Kierownik proejktu

e-mail:  mszymczak@kape.gov.pl