FINEERGO-DOM

System finansowania wzrostu efektywności energetycznej i OZE w głębokiej modernizacji budynków

(Financing scheme for Energy Efficiency and Renewable energy Guaranteed in Deep renovation of building stock)

www.fineergodom.eu


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu w Warszawie

12 czerwca 2019 r. w Warszawie, w siedzibie KAPE, odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum międzynarodowego projektu FinEERGo-Dom. Poprowadzili je przedstawiciele KAPE, która jest koordynatorem tego projektu.

Webinarium - relacja

W dniu 12 sierpnia 2021 r. odbyło się webinarium ,,Poprawa efektywności energetycznej - ESCO PPP” zorganizowane przez Fundację Centrum PPP. Na spotkaniu zaprezentowano założenia Programu Priorytetowego NFOŚiGW, który ma zostać wdrożony jeszcze w tym roku. Na etapie pilotażu Program Priorytetowy będzie wspierał głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych realizowaną z wykorzystaniem kontraktów EPC i jest jednym z wyników projektu  FinEERGo-Dom .

W ramach wdrożenia projektów pilotażowych KAPE będzie doradzała podmiotom aplikującym o wsparcie. Zapraszamy do kontaktu z nami zarówno podmioty prywatne jak i JST zainteresowane udziałem w programie na adres mailowy fineergodom@kape.gov.pl.

W najbliższych miesiącach planowane są kolejne spotkania o tej samej tematyce, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowaniach do śledzenia informacji na stronie internetowej KAPE i profilu na Facebooku.

O PROJEKCIE

FinEERGo-Dom to ambitny 4-letni projekt realizowany przez partnerów z ośmiu krajów europejskich, a koordynowany przez KAPE.

Jego celem jest wprowadzenie gwarantowanego schematu finansowania w sektorze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla głębokiej termomodernizacji budynków.

Partnerzy FinEERGo-Dom współpracują z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za kwestie energetyczne oraz z potencjalnymi beneficjentami pomocy.

Czas trwania: czerwiec 2019 r. - listopad 2023 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA


Broszura informacyjna o projekcie

KONTAKT

Anna Mazur

amazur@kape.gov.pl