ASSIST2GETHER

Wspieranie gospodarstw domowych w oszczędzaniu energii

(Support Network for Household Energy Saving)

www.assist2gether.eu


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

1 maja 2017 r. rozpoczęliśmy pracę nad projektem ASSIST. Partnerzy projektu spotkali się w dniach 15-16 maja 2017 r. w Rzymie, w celu omówienia pierwszych kroków w ramach wspólnych działań.

Drugie spotkanie konsorcjum projektu

Pierwsze 6 miesięcy współpracy i działań przeciwko ubóstwu energetycznemu zostało podsumowane na II spotkaniu Partnerów projektu ASSIST, które odbyło się w Gloucester 14-15 listopada 2017 r.

Panel interesariuszy i spotkanie komitetu sterującego

Podczas spotkania w dniu 9 marca 2018 r. w Warszawie, uczestnicy spotkania omawiali działania, realizowane w ramach projektu ASSIST oraz sposób ich dostosowania w taki sposób aby przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu przynosiło największe efekty w gospodarstwach domowych w Polsce.

Trzecie spotkanie konsorcjum projektu

Po roku, Partnerzy projektu ASSIST spotkali się w Warszawie w dniach 7-8 maja 2018 r. w celu omówienia dotychczasowej współpracy oraz zaplanowaniu działań w kolejnych miesiącach.

Wianki Czernichowskie i Assist

Eksperci KAPE byli obecni na Wiankach Czernichowskich połączonych ze Świętem Kiełbasy Lisieckiej, w niedzielę 1 lipca 2018 r. w Czernichowie. Eksperci KAPE wspierali czernichowskiego Ekodoradcę i projekt Life Małopolska, odpowiadając na wszelkie pytania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Ponadto można było dowiedzieć się także więcej o przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu w ramach projektu ASSIST.

Rabka Zdrój - Assist na ekopikniku

W sobotę 8 września 2018 r. na stoisku KAPE można było dowiedzieć się o projekcie ASSIST. Poza efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii chętnie opowiadaliśmy mieszkańcom o walce z ubóstwem energetycznym i programie Czyste Powietrze.

XII Festiwal Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach - Autobus energetyczny i Assist

9 września 2018 r. na XII Festiwalu Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach pojawił się Autobus Energetyczny oraz przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Autobus Energetyczny to mobilne centrum informacyjno-edukacyjnego. Centrum to znajduje się w specjalistycznie wyposażonym i przeznaczonym do tych zadań autobusie. Zadaniem mobilnego centrum jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin).

Do tej pory w Autobusie Energetycznym każdy mógł dowiedzieć się m.in. o efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii czy energooszczędnym budownictwie. Teraz Autobus wyposażony jest także w wiedzę o ubóstwie energetycznym i projekcie ASSIST.

O PROJEKCIE

Projekt ASSIST miał za zadanie poszerzać wiedzę na temat zagadnienia ubóstwa energetycznego w Europie, efektywnie przeciwdziałać problemowi za pomocą usług energetycznych, identyfikować najlepsze praktyki i potrzeby. W ramach projektu utworzono europejską sieć Doradców VCEA (Vulnerable Consumer Energy Advisors). Doradcy VCEA kontaktowali się z grupą docelową, aby wspierać rozwój usług energetycznych oraz zwiększać dostęp i podejmowanie działań wobec ubóstwa energetycznego. Działania obejmowały m.in.: zbieranie danych statystycznych za pomocą kwestionariuszy, ankiet, bezpośrednich wywiadów i rozmów z grupą odbiorców. 

W ramach projektu odbyło się szkolenie doradców wrażliwych odbiorców energii (VCEA), którzy następnie utworzyli sieć doradców wrażliwych odbiorców energii (VCEA). Sieć  wspiera wrażliwych odbiorców oraz proponuje im efektywne rozwiązania a także będzie rozwijać umiejętności Doradców VCEA, aby mogli oni coraz lepiej wspierać odbiorców wrażliwych i odbiorców narażonych na ubóstwo energetyczne. 

W każdym z 6 krajów uczestniczących w projekcie podejmowano działania, mające na celu weryfikację możliwości realizacji działań wspierających odbiorców wrażliwych oraz minimalizację ubóstwa energetycznego, np. poprzez redukcję rachunków za prąd i ciepło, lub lepsze zaspokajanie potrzeb energetycznych. Działania te pozwoliły wysunąć wnioski, dzięki którym możliwe będzie zaproponowanie zmian w polityce Europy i poszczególnych krajów.

Projekt dostarczył wytycznych do kształtowania polityki europejskiej i polityk poszczególnych krajów, tak aby uwzględniła ona potrzeby i problemy płynące z ubóstwa energetycznego oraz od odbiorców wrażliwych a także dał podwaliny do stworzenia krajowych Komitetów oraz międzynarodowego Komitetu VCSC.

Czas trwania: 3 lata, od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

  projekty@kape.gov.pl