PRZEMYSŁ

Optymalizacja energetyczna zakładów przemysłowych.
Doradzamy jak zoptymalizować gospodarkę energetyczną w przedsiębiorstwach.

Skontaktuj się z nami

OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DO UZYSKANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
POMOC PRZY WDROŻENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W OPARCIU O NORMĘ ISO 50001
AUDYT PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ENERGTYCZNYCH

OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

W związku z wprowadzeniem przez Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw oferujemy wykonanie audytów w oparciu o normę PN-EN 16247. Standardowy raport z audytu obejmuje m.in. szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie w obszarach procesów, budynków oraz transportu a także identyfikację obszarów znaczących strat i propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej. Wskazany zakres audytu może zostać rozszerzony oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Kolejny audyt należy przeprowadzić w 2021.

Dowiedz się więcej >

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DO UZYSKANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Identyfikujemy przedsięwzięcia, które pozwalają ubiegać się o białe certyfikaty oraz świadczymy kompleksowe usługi zarówno w zakresie wykonywania niezbędnych audytów efektywności energetycznej, jak i składania wniosków. Mając wieloletnie doświadczenie w realizacji procesu pozyskiwania białych certyfikatów proponujemy kompleksową usługę a wynagrodzenie ustalamy i rozliczamy na zasadzie "success fee".

Dowiedz się więcej >

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ISO 50001

Norma ISO 50001 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania energią, szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach, które cechują się wysoką konsumpcją energii. Istotą systemu jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii oraz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach celem obniżenia ich energochłonności. Oferujemy usługę kompleksowego wdrożenia wymagań normy ISO 50001 oraz ich integrację z istniejącymi systemami zarządzania, umożliwiając tym samym redukcję zużycia energii, a co za tym idzie – obniżenia kosztów prowadzenia działalności.

Dowiedz się więcej >

AUDYTY PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH

Wykonujemy audyty, analizy, opracowania dotyczące procesów technologicznych, energetycznych, elektroenergetycznych niezbędne do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, m.in. środków unijnych. Takie opracowania zawierają analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, a także informacje o opłacalności ekonomicznej i wielkości oszczędności energii możliwej do uzyskania.

Chcesz wykonać audyt i być w zgodzie z przepisami?