KAPE

Twój partner i doradca w efektywnym zarządzaniu energią

        krajowa agencja poszanowania energii s.a.

        KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach:

        prowadzimy kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonujemy audyty w przemyśle,
        projektujemy nowoczesne budynki i przeprowadzamy audyty w budownictwie,
        oferujemy szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej,
        prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej w biznesie.

        Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Cieszymy się wielkim zaufaniem naszych Klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 20-letniej działalności w branży efektywności energetycznej uwzględniającej również odnawialne źródła energii. Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią i owocną współpracę.

        • 2017

         Wykonujemy audyty obowiązkowe, wynikające z znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej dla ponad 80 Klientów. Rozpoczęliśmy pozyskiwanie dla naszych Klientów białych certyfikatów na inwestycje planowane.

        • 2014-2017

         Wykonaliśmy 17 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla różnych gmin w całej Polsce

        • 2012-2016

         Wykonaliśmy 600 audytów efektywności energetycznej dla ponad 100 naszych Klientów w ramach systemu białych certyfikatów.

        • 2013

         Uruchomiliśmy Pracownię Projektów Budownictwa Energooszczędnego

        • 2012

         Podpisaliśmy umowę o współpracy z Państwową Agencją Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy.

        • 2007-2010

         Byliśmy członkiem Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki

        • 2005

         Uruchomiliśmy Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (EnR).

        • 2004

         Podpisaliśmy umowę o współpracy z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych.

        • 2003

         Otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej status tzw. Mandated body w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS.

        • 1999-2013

         Pełniliśmy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego europejskich programów SAVE i ALTENER, a następnie Inteligentna Energia-Europa.

        • 1994

         Decyzją Sejmu RP powstała Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

        Możemy się pochwalić kilkuset zrealizowanymi zleceniami dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, agencji PR związanych z efektywnością energetyczną.

        • Przeprowadziliśmy weryfikację blisko 11 tys. audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej.

        • W 4. przetargach na białe certyfikaty wykonaliśmy 365 audytów efektywności energetycznej dla naszych 93 Klientów.

        • Od 2013 wykonujemy projekty budynków energooszczędnych.

        • Przeprowadziliśmy ponad 100 audytów energetycznych budynków, w tym budynków administracji publicznej, budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

        • Obsługujemy Klientów w zakresie obowiązkowego audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw, zgodnego ze znowelizowaną Ustawą o efektywności energetycznej.

        Jesteśmy wiarygodnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług doradczych, ekspertyz, analiz i studiów wykonalności w obszarze efektywności energetycznej.  Audyty energetyczne sporządzamy według najlepszych obowiązujących standardów. Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne. Projekty architektoniczno-budowlane budynków energooszczędnych wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu energooszczędności i nowoczesnych technologii.

        Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią współpracę.


        gala lider efektywnosci energetyczne 2012 box Na czele naszego zespołu stoi Zbigniew Szpak - Prezes Zarządu, ekonomista z wykształcenia, z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym. Cele zawodowe realizował w sektorze bankowo-finansowym (piąty bank w Polsce), jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzał portfelem 12 spółek NFI. Wieloletni Członek Zarządu w przedsiębiorstwie będącym liderem przetwórstwa spożywczego (3 mld obrotu). Kierował szeregiem projektów w obszarze restrukturyzacji, prywatyzacji oraz inwestycji kapitałowych, zarządzał pionami biznesowymi w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych. Zasiadał w Radach Nadzorczych dużych spółek z branży chemicznej, maszynowej, farmaceutycznej, metalurgicznej, budowlanej i spożywczej. W wolnych chwilach aktywnie doskonali grę w tenisa, narciarstwo i windsurfing.

         

        Odoo - Sample 1 for three columns

        KAPE laureatem 28. edycji Medalu Europejskiego

        Medal jest wyróżnieniem oraz elementem promocji wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające w Polsce, spełniających standardy europejskie i zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

        KAPE została wyróżniona za świadczenie usługi: audyt energetyczny.

        Odoo - Sample 2 for three columns

        KAPE laureatem 28. edycji Medalu Europejskiego

        Jest to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 

        KAPE została wyróżniona za świadczenie usługi: audyt energetyczny.

        Odoo - Sample 3 for three columns

        lider efektywności energetycznej 2012

        Docenieniem naszej działalności było przyznanie prestiżowej nagrody w kategorii Lider Efektywności Energetycznej 2012 w dniu 22 maja 2013 r.