KAPE

Twój Partner i doradca w efektywnym zarządzaniu energią

krajowa agencja poszanowania energii s.a.

KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach:

 • prowadzimy kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonujemy audyty w przemyśle, 

 • projektujemy nowoczesne budynki i przeprowadzamy audyty w budownictwie, 

 • oferujemy szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją gospodarki niskoemisyjnej, 

 • prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej w biznesie.


Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 25-letniej działalności w branży efektywności energetycznej uwzględniającej również odnawialne źródła energii. Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią i owocną współpracę. Jesteśmy wiarygodnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług doradczych, ekspertyz, analiz i studiów wykonalności w obszarze efektywności energetycznej. Audyty energetyczne sporządzamy według najlepszych obowiązujących standardów. Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne. Projekty architektoniczno-budowlane budynków energooszczędnych wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu energooszczędności i nowoczesnych technologii. Możemy się pochwalić kilkuset zrealizowanymi zleceniami dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, agencji PR związanych z efektywnością energetyczną.

 

 • przeprowadziliśmy weryfikację blisko 11 tys. audytów energetycznych dla BGK w ramach wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej,

 • w pięciu przetargach na białe certyfikaty wykonaliśmy ponad 600 audytów efektywności energetycznej dla naszych Klientów,

 • od 2013 wykonujemy projekty budynków energooszczędnych,

 • przeprowadziliśmy setki audytów energetycznych budynków, w tym budynków administracji publicznej, budynków mieszkalnych i biurowych,

 • realizujemy obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej.

nasza misja

                      Odoo image and text block

                      "Bazując na wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz 
                      na wieloletnim doświadczeniu, wspólnie z naszymi klientami dążymy do zrównoważonego energetycznie świata"  

                      Ćwierć wieku historii kape w pigułce

                      • 2020

                       Duże zmiany

                       Duże zmiany w działalności firmy. Rozpoczynamy kolejną serię audytów obowiązkowych dla dużych przedsiębiorstw i wychodzimy z nową ofertą alternatywnych źródeł energii dla przedsiębiorstw tj. fotowoltaiką i kogeneracją/trigeneracją, odpowiadając na nowe potrzeby naszych Klientów.

                       2019

                       Świętujemy 25 lecie!

                       W 2019 roku świętowaliśmy 25-lecie działalności. Z tej okazji zorganizowaliśmy dwie konferencje: "Efektywność energetyczna szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw" w Krakowie i „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza” w Warszawie.

                      • 2017

                       edukacja ekologiczna

                       Do 2017 roku w ramach projektów krajowych i międzynarodowych zrealizowaliśmy ponad 200 przedsięwzięć informacyjnych i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Pozwoliło to poszerzyć świadomość ekologiczną.

                       2017

                       audyty obowiązkowe przedsiębiorst w

                       Wykonujemy audyty obowiązkowe dużych przedsiębiorstw, wynikające ze znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej dla ponad 120 Klientów. Rozpoczęliśmy pozyskiwanie białych certyfikatów na inwestycje planowane.

                      • 2014-2017

                       wsparcie dla samorządów

                       Wykonaliśmy 17 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla różnych gmin w całej Polsce, pozwoliło im to na świadome planowanie kolejnych działań w obszarze gospodarki energetycznej.

                       2012-2016

                       białe certyfikaty

                       Wykonaliśmy przeszło 600 audytów efektywności energetycznej dla ponad 100 Klientów w ramach mechanizmu pozyskiwania świadectw efektywnośći energetycznej tzw. białych certyfikatów.

                      • 2013

                       budynki energooszczędne

                       Wraz ze wzrostem świadomości w Polsce i Europie o potrzebie rozwoju zrównoważonego budownictwa uruchamiamy w swojej strukturze Pracownię Projektów Budownictwa Energooszczędnego.

                       2012

                       otwarcie na wschód

                       Widząc efekty nawiązywanych relacji międzynarodowych podpisujemy umowę o współpracy z Państwową Agencją Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy.

                      • 2007-2010

                       działania na rzecz Gospodarki

                       Kontynuując zaangażowanie międzynarodowe stajemy się członkiem Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki i działamy wspólnie na rzecz poprawy gospodarki.

                       2005

                       PJCEE

                       Uruchomiliśmy Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (EnR).

                      • 2004

                       współpraca z ukrainą

                       Podpisujemy umowę o współpracy z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych.

                       2003

                       komisjA europejskA i projekty

                       Otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej status tzw. Mandated body w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS.

                      • 1999-2002

                       Krajowy punkt kontaktowy

                       Pełniliśmy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego europejskich programów SAVE i ALTENER oraz Inteligentna Energia-Europa.

                       1994

                       sejm rp uchwala powstanie kape s.a.

                       Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 15 kwietnia 1994 roku powstaje Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

                      Odoo - Sample 2 for three columns

                      KAPE laureatem 28. edycji Medalu Europejskiego

                      Jest to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

                      KAPE została wyróżniona za świadczenie usługi: audyt energetyczny.

                      Odoo - Sample 3 for three columns

                      LIDER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2012  

                      Docenieniem naszej działalności było przyznanie prestiżowej nagrody w kategorii Lider Efektywności Energetycznej 2012 w dniu 22 maja 2013 r.

                      Odoo - Sample 3 for three columns

                      KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2020  

                      Nagrodę otrzymaliśmy za aktywność i szczególne osiągnięcia w unijnym programie badań i innowacji Horyzont 2020. "Kryształowa Brukselka 2020" została przyznana przez Krajowy Punkt Kontraktowy w kategorii Biznes - duże przedsiębiorstwa w grudniu 2020 roku.