KAPE

Twój doradca w efektywnym zarządzaniu energią

                      krajowa agencja poszanowania energii s.a.

                      KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach:

                      • prowadzimy kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonujemy audyty w przemyśle, 

                      • projektujemy nowoczesne budynki i przeprowadzamy audyty w budownictwie, 

                      • oferujemy szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją gospodarki niskoemisyjnej, 

                      • prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej w biznesie.


                      Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 25-letniej działalności w branży efektywności energetycznej uwzględniającej również odnawialne źródła energii. Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią i owocną współpracę . Jesteśmy wiarygodnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług doradczych, ekspertyz, analiz i studiów wykonalności w obszarze efektywności energetycznej.  Audyty energetyczne sporządzamy według najlepszych obowiązujących standardów. Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne. Projekty architektoniczno-budowlane budynków energooszczędnych wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu energooszczędności i nowoczesnych technologii. Możemy się pochwalić kilkuset zrealizowanymi zleceniami dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, agencji PR związanych z efektywnością energetyczną.

                       

                      • przeprowadziliśmy weryfikację blisko 11 tys. audytów energetycznych dla BGK w ramach wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej,

                      • w pięciu przetargach na białe certyfikaty wykonaliśmy ponad 600 audytów efektywności energetycznej dla naszych Klientów,

                      • od 2013 wykonujemy projekty budynków energooszczędnych,

                      • przeprowadziliśmy setki audytów energetycznych budynków, w tym budynków administracji publicznej, budynków mieszkalnych i biurowych,

                      • realizujemy obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej.

                      kilkadziesiąt lat historii kape w pigułce

                      • 2020

                       Duże zmiany

                       Duże zmiany w działalności firmy. Rozpoczynamy kolejną serię audytów obowiązkowych dla dużych przedsiębiorstw i wychodzimy z nową ofertą alternatywnych źródeł energii dla przedsiębiorstw tj. fotowoltaiką i kogeneracją/trigeneracją, odpowiadając na nowe potrzeby naszych Klientów.

                       2019

                       Świętujemy 25 lecie!

                       W 2019 roku świętowaliśmy 25-lecie działalności. Z tej okazji zorganizowaliśmy dwie konferencje: "Efektywność energetyczna szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw" w Krakowie i „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza” w Warszawie.

                      • 2017

                       edukacja ekologiczna

                       Do 2017 roku w ramach projektów krajowych i międzynarodowych zrealizowaliśmy ponad 200 przedsięwzięć informacyjnych i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Pozwoliło to poszerzyć świadomość ekologiczną.

                       2017

                       audyty obowiązkowe przedsiębiorstw

                       Wykonujemy audyty obowiązkowe dużych przedsiębiorstw, wynikające ze znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej dla ponad 120 Klientów. Rozpoczęliśmy pozyskiwanie białych certyfikatów na inwestycje planowane.

                      • 2014-2017

                       wsparcie dla samorządów

                       Wykonaliśmy 17 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla różnych gmin w całej Polsce, pozwoliło im to na świadome planowanie kolejnych działań w obszarze gospodarki energetycznej.

                       2012-2016

                       białe certyfikaty

                       Wykonaliśmy przeszło 600 audytów efektywności energetycznej dla ponad 100 Klientów w ramach mechanizmu pozyskiwania świadectw efektywnośći energetycznej tzw. białych certyfikatów.

                      • 2013

                       budynki energooszczędne

                       Wraz ze wzrostem świadomości w Polsce i Europie o potrzebie rozwoju zrównoważonego budownictwa uruchamiamy w swojej strukturze Pracownię Projektów Budownictwa Energooszczędnego.

                       2012

                       otwarcie na wschód

                       Widząc efekty nawiązywanych relacji międzynarodowych podpisujemy umowę o współpracy z Państwową Agencją Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy.

                      • 2007-2010

                       działania na rzecz Gospodarki

                       Kontynuując zaangażowanie międzynarodowe stajemy się członkiem Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki i działamy wspólnie na rzecz poprawy gospodarki.

                       2005

                       PJCEE

                       Uruchomiliśmy Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (EnR).

                      • 2004

                       współpraca z ukrainą

                       Podpisujemy umowę o współpracy z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych.

                       2003

                       komisjA europejskA i projekty

                       Otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej status tzw. Mandated body w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS.

                      • 1999-2002

                       Krajowy punkt kontaktowy

                       Pełniliśmy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego europejskich programów SAVE i ALTENER oraz Inteligentna Energia-Europa.

                       1994

                       sejm rp uchwala powstanie kape sa

                       Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 15 kwietnia 1994 roku powstaje Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

                      nasza misja

                      gala lider efektywnosci energetyczne 2012 box
                      Na czele naszego zespołu stoi p.o. Prezes Zarządu, Radosław Rasała – absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) ukończonych w Londynie – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London.

                      Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w branży energetycznej, jak i poza nią zakres działania przedsiębiorstw i spółek dla których pracował to energetyka konwencjonalna oraz odnawialne źródła energii. Pan Radosław Rasała pracował również w prywatnych przedsiębiorstwach o profilu handlowym, jak i o profilu produkcyjnym – jako dyrektor finansowy. Poprzednim miejscem pracy p. Radosława Rasały było przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 17 tys. pracowników - największy producent energii elektrycznej w kraju: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie - gdzie pracował w latach: 2015 – 2018, jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a także czasowo pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, kierując pracami Zarządu. W 2018 r. był również Wiceprezydentem EURACOAL z siedzibą w Brukseli. Pan Radosław Rasała zasiadał w Radach Nadzorczych takich przedsiębiorstw jak Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach oraz w Beskidzkiej Energetyce SA. W latach 2004-2007 pracował dla BOT Górnictwo i Energetyka (BOT GiE SA), gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej oraz obrót paliwami, dokonywał również zyskownych transakcji kupna-sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w Polsce i zagranicą. Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu.

                       

                      Odoo - Sample 2 for three columns

                      KAPE laureatem 28. edycji Medalu Europejskiego

                      Jest to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

                      KAPE została wyróżniona za świadczenie usługi: audyt energetyczny.

                      Odoo - Sample 3 for three columns

                      LIDER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2012  

                      Docenieniem naszej działalności było przyznanie prestiżowej nagrody w kategorii Lider Efektywności Energetycznej 2012 w dniu 22 maja 2013 r.