KAPE

Twój partner i doradca w efektywnym zarządzaniu energią

                      krajowa agencja poszanowania energii s.a.

                      KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach:
                      • prowadzimy kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonujemy audyty w przemyśle, 

                      • projektujemy nowoczesne budynki i przeprowadzamy audyty w budownictwie, 

                      • oferujemy szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej, 

                      • prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej w biznesie.

                      Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Cieszymy się wielkim zaufaniem naszych Klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 20-letniej działalności w branży efektywności energetycznej uwzględniającej również odnawialne źródła energii. Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią i owocną współpracę.

                      • 2017

                       Do 2017 w ramach projektów krajowych i międzynarodowych zrealizowaliśmy ponad 200 przedsięwzięć informacyjnych i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

                      • 2017

                       Wykonujemy audyty obowiązkowe, wynikające z znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej dla ponad 80 Klientów. Rozpoczęliśmy pozyskiwanie dla naszych Klientów białych certyfikatów na inwestycje planowane.

                      • 2014-2017

                       Wykonaliśmy 17 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla różnych gmin w całej Polsce

                      • 2012-2016

                       Wykonaliśm600 audytów efektywności energetycznej dla ponad 100 naszych Klientów w ramach systemu białych certyfikatów.

                      • 2013

                       Uruchomiliśmy Pracownię Projektów Budownictwa Energooszczędnego

                      • 2012

                       Podpisaliśmy umowę o współpracy z Państwową Agencją Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy.

                      • 2007-2010

                       Byliśmy członkiem Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki

                      • 2005

                       Uruchomiliśmy Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (EnR).

                      • 2004

                       Podpisaliśmy umowę o współpracy z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych.

                      • 2003

                       Otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej status tzw. Mandated body w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS.

                      • 1999-2013

                       Pełniliśmy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego europejskich programów SAVE i ALTENER, a następnie Inteligentna Energia-Europa.

                      • 1994

                       Decyzją Sejmu RP powstała Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

                      Możemy się pochwalić kilkuset zrealizowanymi zleceniami dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, agencji PR związanych z efektywnością energetyczną.

                      • Przeprowadziliśmy weryfikację blisko 11 tys. audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej.

                      • W 4. przetargach na białe certyfikaty wykonaliśmy 365 audytów efektywności energetycznej dla naszych 93 Klientów.

                      • Od 2013 wykonujemy projekty budynków energooszczędnych.

                      • Przeprowadziliśmy ponad 100 audytów energetycznych budynków, w tym budynków administracji publicznej, budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

                      • Obsługujemy Klientów w zakresie obowiązkowego audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw, zgodnego ze znowelizowaną Ustawą o efektywności energetycznej.

                      Jesteśmy wiarygodnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług doradczych, ekspertyz, analiz i studiów wykonalności w obszarze efektywności energetycznej.  Audyty energetyczne sporządzamy według najlepszych obowiązujących standardów. Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne. Projekty architektoniczno-budowlane budynków energooszczędnych wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu energooszczędności i nowoczesnych technologii.

                      Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią współpracę.


                      gala lider efektywnosci energetyczne 2012 box Na czele naszego zespołu stoi Zbigniew Szpak - Prezes Zarządu, ekonomista z wykształcenia, z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym. Cele zawodowe realizował w sektorze bankowo-finansowym (piąty bank w Polsce), jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzał portfelem 12 spółek NFI. Wieloletni Członek Zarządu w przedsiębiorstwie będącym liderem przetwórstwa spożywczego (3 mld obrotu). Kierował szeregiem projektów w obszarze restrukturyzacji, prywatyzacji oraz inwestycji kapitałowych, zarządzał pionami biznesowymi w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych. Zasiadał w Radach Nadzorczych dużych spółek z branży chemicznej, maszynowej, farmaceutycznej, metalurgicznej, budowlanej i spożywczej. W wolnych chwilach aktywnie doskonali grę w tenisa, narciarstwo i windsurfing.

                       

                      Odoo - Sample 2 for three columns

                      KAPE laureatem 28. edycji Medalu Europejskiego

                      Jest to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.  

                      KAPE została wyróżniona za świadczenie usługi: audyt energetyczny.

                      Odoo - Sample 3 for three columns

                      lider efektywności energetycznej 2012

                      Docenieniem naszej działalności było przyznanie  prestiżowej nagrody  w kategorii Lider Efektywności Energetycznej 2012 w dniu 22 maja 2013 r.