KAPE

Twój doradca w efektywnym zarządzaniu energią

                      krajowa agencja poszanowania energii s.a.

                      KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach:
                      • prowadzimy kompleksowe i niezależne doradztwo oraz wykonujemy audyty w przemyśle, 

                      • projektujemy nowoczesne budynki i przeprowadzamy audyty w budownictwie, 

                      • oferujemy szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej, 

                      • prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej w biznesie.

                      Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Cieszymy się wielkim zaufaniem naszych Klientów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 25-letniej działalności w branży efektywności energetycznej uwzględniającej również odnawialne źródła energii. Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią i owocną współpracę.

                      • 2020

                       Duże zmiany w działalności firmy, rozpoczynamy audyty obowiązkowe przedsiębiorstw
                       i wychodzimy z ofertą alternatywnych źródeł energii dla przedsiębiorstw – fotowoltaika
                       i kogeneracja/trigeneracja, odpowiadając na potrzeby naszych Klientów.

                      •   2019 

                       W 2019 świętowaliśmy 25-lecie działalności. Zorganizowaliśmy dwie konferencje: "Efektywność energetyczna szansą dla polskich gmin i przedsiębiorstw" w Krakowie i „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza” w Warszawie.

                      • 2017

                       Do 2017 w ramach projektów krajowych i międzynarodowych zrealizowaliśmy ponad 200 przedsięwzięć informacyjnych i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

                      • 2017

                       Wykonujemy audyty obowiązkowe, wynikające ze znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej dla ponad 80 Klientów. Rozpoczęliśmy pozyskiwanie dla naszych Klientów białych certyfikatów na inwestycje planowane.

                      • 2014-2017

                       Wykonaliśmy 17 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla różnych gmin w całej Polsce

                      • 2012-2016

                       Wykonaliśm600 audytów efektywności energetycznej dla ponad 100 naszych Klientów w ramach systemu białych certyfikatów.

                      • 2013

                       Uruchomiliśmy Pracownię Projektów Budownictwa Energooszczędnego

                      • 2012

                       Podpisaliśmy umowę o współpracy z Państwową Agencją Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy.

                      • 2007-2010

                       Byliśmy członkiem Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki

                      • 2005

                       Uruchomiliśmy Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej. Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (EnR).

                      • 2004

                       Podpisaliśmy umowę o współpracy z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych.

                      • 2003

                       Otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej status tzw. Mandated body w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS.

                      • 1999-2013

                       Pełniliśmy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego europejskich programów SAVE i ALTENER, a następnie Inteligentna Energia-Europa.

                      • 1994

                       Decyzją Sejmu RP powstała Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

                      Możemy się pochwalić kilkuset zrealizowanymi zleceniami dla przedsiębiorstw, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, agencji PR związanych z efektywnością energetyczną.

                      • Przeprowadziliśmy weryfikację blisko 11 tys. audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej.

                      • W 5 przetargach na białe certyfikaty wykonaliśmy ponad 600 audytów efektywności energetycznej dla naszych Klientów.

                      • Od 2013 wykonujemy projekty budynków energooszczędnych.

                      • Przeprowadziliśmy ponad 100 audytów energetycznych budynków, w tym budynków administracji publicznej, budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

                      • Obsługujemy Klientów w zakresie obowiązkowego audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw, zgodnego ze znowelizowaną Ustawą o efektywności energetycznej.

                      Jesteśmy wiarygodnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu usług doradczych, ekspertyz, analiz i studiów wykonalności w obszarze efektywności energetycznej.  Audyty energetyczne sporządzamy według najlepszych obowiązujących standardów. Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne. Projekty architektoniczno-budowlane budynków energooszczędnych wykonywane są zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu energooszczędności i nowoczesnych technologii.

                      nasza misja

                      Bazując na wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz na wieloletnim doświadczeniu, wspólnie z naszymi klientami dążymy do zrównoważonego energetycznie świata.

                      Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych Klientów, budujemy trwałe relacje i stawiamy na wieloletnią współpracę.


                      gala lider efektywnosci energetyczne 2012 box Na czele naszego zespołu stoi p.o. Prezes Zarządu, Radosław Rasała – absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) ukończonych w Londynie – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London.

                      Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w branży energetycznej, jak i poza nią
                      zakres działania przedsiębiorstw i spółek dla których pracował to energetyka konwencjonalna oraz odnawialne źródła energii. Pan Radosław Rasała pracował również w prywatnych przedsiębiorstwach o profilu handlowym, jak i o profilu produkcyjnym – jako dyrektor finansowy. Poprzednim miejscem pracy p. Radosława Rasały było przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 17 tys. pracowników - największy producent energii elektrycznej w kraju: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie - gdzie pracował w latach: 2015 – 2018, jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a także czasowo pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, kierując pracami Zarządu. W 2018 r. był również Wiceprezydentem EURACOAL z siedzibą w Brukseli.

                      Pan Radosław Rasała zasiadał w Radach Nadzorczych takich przedsiębiorstw jak Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach oraz w Beskidzkiej Energetyce SA. W latach 2004-2007 pracował dla BOT Górnictwo i Energetyka (BOT GiE SA), gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej oraz obrót paliwami, dokonywał również zyskownych transakcji kupna-sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w Polsce i zagranicą. Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu.

                       

                      Odoo - Sample 2 for three columns

                      KAPE laureatem 28. edycji Medalu Europejskiego

                      Jest to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.  

                      KAPE została wyróżniona za świadczenie usługi: audyt energetyczny.

                      Odoo - Sample 3 for three columns

                      lider efektywności energetycznej 2012

                      Docenieniem naszej działalności było przyznanie  prestiżowej nagrody  w kategorii Lider Efektywności Energetycznej 2012 w dniu 22 maja 2013 r.