Odoo image and text block

iBRoad2EPC

iBRoad2 - świadectwa charakterystyki energetycznej

(Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance Certification schemes for a decarbonised building stock)

ibroad-project.eu


Aktualności


o projekcie

materiały do pobrania

kontakt

aktualności

Odoo image and text block

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 15-16 września 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu. Przedstawiono na nim statusy krajów uczestniczących, omówiono plany synergii paszportu ze świadectwem charakterystyki, zagrożenia oraz bariery, które może mogą napotkać realizatorzy projektu.

o projekcie

Druga edycja projektu iBRoad jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia nowej generacji systemów oceny charakterystyki energetycznej i praktyk certyfikacyjnych, promując i integrując elementy Paszportu Renowacji Budynku, wspierającego właścicieli domów jednorodzinnych spersonalizowanymi poradami ułatwiającymi stopniową głęboką renowację, z systemem świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

iBRoad2EPC ma za zadanie także rozszerzenie, ulepszenie i poszerzenie ich formatu i zakresu, aby umożliwić ich zastosowanie również w przypadku budynków wielorodzinnych i publicznych. Celem projektu jest poprawienie niezawodności, użyteczności i skuteczności działań, a tym samym stworzenie świadectw charakterystyki energetycznej nowej generacji, która będzie wspierać ambicje Europy w zakresie dekarbonizacji przy jednoczesnej poprawie warunków użytkowania budynków. 

Czas trwania: 1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2024 r.

materiały do pobrania

Dostępne wkrótce

kontakt

Karolina Junak

Kierownik projektu

kjunak@kape.gov.pl