Konsultacje dotyczące Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku (WSZB)

10.11.2021 15:00 do 10.11.2021 18:00 (Europe/Warsaw)

Warszawa, Polska

Typ biletu Termin rejestracji Kwota Ilość
Rejestracja wydarzenia 2021-11-10 15:00 Wolny

Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. przygotowuje Warszawski Standard Zielonego Budynku (WSZB) czyli zbiór zasad, wymagań i wytycznych, prowadzących m.in. do osiągnięcia przez stolicę celów klimatycznych w sektorze budownictwa. W opracowywanych wytycznych, obok kwestii klimatycznych i środowiskowych, tj. efektywność energetyczna, zaopatrzenie w ciepło i chłód, gospodarowanie wodą i odpadami w budynku, wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury, znajdą się również zapisy dotyczące zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, m.in. w zakresie jakości powietrza wewnątrz obiektu, komfortu cieplnego i dźwiękowego oraz ilości i jakości światła. Warszawski Standard Zielonego Budynku będzie też zachęcał do wprowadzania rozwiązań wspierających podróże rowerem czy transportem publicznym oraz rozwiązań opartych na ekonomii współdzielenia, takich jak parkingi rowerowe, zadaszone wiaty rowerowe, czy szatnie z prysznicami i szafkami.

Więcej informacji na temat WSZB:
https://um.warszawa.pl/-/warszawa-na-rzecz-zrownowazonego-budownictwa


Zapraszamy Mieszkańców Warszawy oraz przedstawicieli podmiotów zajmujących się ww. aspektami do wyrażenia swojej opinii w zakresie proponowanych rozwiązań.

Spotkania (prezentacja założeń oraz dyskusja) odbędą się w następujących terminach:

  • 8.11.2021 roku o godzinie 17.00

  • 10.11.2021 roku o godzinie 15.00

Spotkanie poprowadzi Wojciech Stańczyk, specjalista w Dziale Projektów i Ekspertyz Krajowej Agencji Poszanowania Energii, absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Prowadzi i realizuje zadania w międzynarodowych i krajowych projektach m.in. z zakresu efektywności energetycznej w tym systemów wsparcia i wdrażania postanowień unijnych dyrektyw.

W spotkaniu udział wezmą: 

  • Jacek Kisiel –  zastępca dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy, Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządzie terytorialnym; Specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska; Odpowiada za politykę klimatyczną oraz monitoring jakości powietrza.

  • dr Arkadiusz Węglarz, doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

  • dr Michał Pierzchalski - dyrektor pracowni projektów budownictwa energooszczędnego KAPE, ekspert w zakresie budownictwa energooszczędnego i niskoenergochłonnego. Doktor inżynier architekt, certyfikowany europejski projektant Passive House (PHI), autor publikacji naukowych dotyczących budownictwa energooszczędnego, prośrodowiskowego oraz analiz śladu węglowego w budownictwie. Autor projektów budynków pasywnych.


Rejestracja na spotkania odbywa się na stronie: https://www.kape.gov.pl/event 

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Link do spotkania wysyłamy zarejestrowanym Uczestnikom w korespondencji mailowej (nie jest wymagane posiadanie konta na Teams).

Zapraszamy do uczestnictwa oraz zgłaszania poprzez formularz rejestracyjny swoich pytań do organizatorów.

Gdzie

KAPE
Al. Jerozolimskie 65/79
    00-697 Warszawa
    Polska
(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl

Kiedy

Od 10.11.2021 15:00
Do 10.11.2021 18:00

Organizator

KAPE
(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl