Aktualności KAPE

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022

września 2021

Instalacja PV w modelu ESCO - Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie

września 2021

KAPE na Festynie Klimatycznym

września 2021

FinEERGo-Dom - nowy program priorytetowy NFOŚiGW - "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus"

września 2021