Żegnamy Edmunda Wacha

Z nieukrywanym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. inż. Edmunda Wacha - cenionego nauczyciela akademickiego Politechniki Gdańskiej, założyciela Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku, niezrównanego eksperta w obszarze energetyki odnawialnej oraz audytu energetycznego, naszego Przyjaciela i Współpracownika.

Zapamiętamy go jako ambitnego i profesjonalnego eksperta energetycznego i bardzo wiarygodnego oraz empatycznego człowieka. Mundek - bo prosił, aby tak zwracali się do niego przyjaciele - był przede wszystkim uśmiechniętą duszą towarzystwa co uchwycił nasz aparat podczas wręczania Mu dyplomu „prymusa” na pierwszym historycznym szkoleniu dla audytorów energetycznych z Polski zorganizowanym przez KAPE wspólnie z duńskimi ekspertami z Danish Technological Institute w Kopenhadze w maju 1995 roku. 

E. Wach po lewej, foto: R.Babut, KAPE

Dr Wach współpracował z Agencją od początku naszego powstania w połowie lat 90. Wspólnie z nami i innymi regionalnymi organizacjami poszanowania energii był propagatorem niezależnego systemu audytingu energetycznego w budownictwie i promotorem wielu doskonałych ekspertów w tym zakresie. Korzystaliśmy wielokrotnie z Jego doświadczenia oraz profesjonalnych i organizacyjnych porad. Nadszedł również czas że konkurowaliśmy ze sobą w rozmaitych konkursach krajowych i międzynarodowych w obszarze poprawy efektywności energetycznej we wszystkich dziedzinach gospodarki, a jednocześnie zawiązywaliśmy konsorcja, aby wzmocnić nasze wzajemne kompetencje i potencjał realizacyjny. Wszystkie nasze wspólne działania przyczyniły się do rozwoju tak ważnych dziedzin naszego codziennego życia oraz polskiej gospodarki jakim są poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Mundku, będzie nam Ciebie brakowało!

Rodzinie i najbliższym zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy.

Zarząd i pracownicy KAPE S.A.


Share this post
Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy KAPE!
Życzenia świąteczne od KAPE