Konferencja końcowa projektu Build Up Skills II Poland - prezentacja Krajowej Mapy Drogowej
Strategia zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku

23 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pn. „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”, podsumowująca działania w projekcie Build Up Skills II Poland. Podczas konferencji zostanie zaprezentowana finalna wersja Mapy Drogowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego. Konferencję organizuje Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wraz z partnerami projektu: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji oraz Związek Zawodowy „Budowlani”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja na konferencję

Publikacja "Strategia zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku" nazwana "Krajową Mapą Drogową", jest nie tylko analizą aktualnych trendów i prognoz rozwoju, ale także narzędziem wskazującym kluczowe obszary wpływające na sektor budowlany w Polsce do 2030 roku. Zrozumienie tych kierunków oraz zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest kluczowe dla efektywnej realizacji termomodernizacji budynków.

Publikacja ta nie tylko diagnozuje rzeczywistość sektora budowlanego, lecz również identyfikuje problemy i wskazuje kierunki zmian. Zrozumienie kierunku, w którym podąża sektor budowlany, oraz skali zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest niezbędne do stworzenia efektywnych strategii, które umożliwią optymalną realizację termomodernizacji budynków.

 Mapa Drogowa BUPS (plik do pobrania)

"Krajowa Mapa Drogowa" została stworzona w oparciu o analizę status quo, badania ankietowe i doświadczenia członków konsorcjum oraz organizacji branżowych. Uwzględnia zaangażowanie i opinie kluczowych interesariuszy sektora budowlanego, takich jak przedsiębiorcy, pracownicy, instytucje rządowe oraz lokalne społeczności.

Dokument składa się z rozdziałów merytorycznych oraz wniosków wraz z rekomendacjami kierowanymi do instytucji decyzyjnych w Polsce. Wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia sektora budowlanego, "Krajowa Mapa Drogowa" powinna podlegać regularnej aktualizacji w celu dostosowania strategii do nowych warunków.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego w Polsce.

Krajowej Mapie Drogowej poświęcona będzie konferencja podsumowująca projektu BUPS II Poland https://bups.kape.gov.pl/konferencja/


Share this post
30 lat KAPE
Rocznica założenia Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.