Gdynia, Olsztyn i Lublin z Europejską Nagrodą Energetyczną (eea)
Projekt Implement

4 kwietnia w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., ceremonia wręczenia certyfikatów Europejskiej Nagrody Energetycznej (eea). Wśród wyróżnionych gmin znalazły się Gdynia, Olsztyn i Lublin, które z sukcesem przeszły proces certyfikacji eea potwierdzający wysoką jakość realizowanych działań z zakresu polityki energetyczno – klimatycznej. Z kolei Pilawa, Raciechowice oraz Łomża otrzymały wyróżnienia za poczynienie znaczących kroków w procesie ochrony klimatu w swoich gminach. Wydarzenie odbyło się w ramach europejskiego projektu Implement, którego głównym celem jest wdrożenie pilotażowo m.in. w Polsce systemu zarządzania jakością i certyfikacji lokalnej polityki energetyczno-klimatycznej według standardów i kryteriów eea.


Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award - eea) to kompleksowy system zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. Obejmuje pełen zakres sprawdzonych środków poszanowania energii i ochrony klimatu, które mogą podjąć gminy. W pilotażu brało udział 30 europejskich gmin, w tym sześć z Polski, które pod okiem akredytowanych doradców energetycznych KAPE wdrażały plan polityki klimatyczno-energetycznej zgodnie z wysokimi standardami jakości w zakresie oszczędności energii i działań na rzecz klimatu wyznaczonymi w procesie eea. Przedstawiciele magistratów odebrali nagrody z rąk Marioli Zmudzińskiej, wiceprezes Zarządu KAPE, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że „projekt ofertował kompleksowe narzędzia, które równolegle opierały się na 79 wskaźnikach z kilku obszarów m.in. planowania energetyczno-klimatycznego, budownictwa, wykorzystania oze, wytwarzania energii, zaopatrzenia w energię i paliwa, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, mobilność, organizację wewnętrzną i współpracę zewnętrzną. (...) Eksperci KAPE mając wieloletnią praktykę we wszystkich tych obszarach mogli pełnić rolę doradców w ramach projektu Implement, dla samorządów biorących udział w pilotażu.”

Z kolei przedstawicielka Stowarzyszenia eea, Charlotte Spörndli w specjalnym nagraniu przesłanym do uczestników ceremonii pogratulowała nagrodzonym gminom: Gdynia, Lublin i Olsztyn osiągnęły już pierwszy międzynarodowy kamień milowy: (...) certyfikat Europejskiej Nagrody Energetycznej, który jest wyrazem uznania dla ich ponadprzeciętnego zaangażowania w politykę energetyczną i klimatyczną. W ten sposób wnosicie istotny wkład w realizację celów klimatycznych, jednocześnie poprawiając jakość życia, a przede wszystkim dając dobry przykład zarówno innym gminom w Polsce, jak i swoim mieszkańcom. Chciałabym Wam pogratulować i podziękować za to - zostańcie ambasadorami Europejskiej Nagrody Energetycznej i ochrony klimatu w Polsce!”

W trakcie uroczystości Pan Paweł Mirowski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, przedstawił informacje o obecnych działaniach oraz o planach kontynuacji wsparcia procesów inwestycyjnych, celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej. W trakcie prezentacji przedstawione zostały strategiczne programy NFOŚiGW, takie jak: "Czyste powietrze", "Stop SMOG", "Ogólnopolski program dla budynków wielorodzinnych", "Mój Prąd", "Mój elektryk", "Zielony Transport Publiczny".

Na koniec ceremonii kolejne gminy (w tym gronie m.in. Tomaszów Mazowiecki oraz Żywiec) zainteresowane udziałem w procesie certyfikacji podpisały list intencyjny.

Pełne nagranie z ceremonii można obejrzeć tutaj: https://youtu.be/l-M5aJR1qAA

Prezentacje ze spotkania (do pobrania):

 Prezentacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Prezentacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 Prezentacja Andrzej Kassenberg
 Prezentacja Urząd Miasta Gdyni
 Prezentacja Urząd Miasta Lublin
 Prezentacja Urząd Miasta Olsztyna


Share this post
Zaproszenie na transmisję online z ceremonii wręczenia certyfikatów Europejskiej Nagrody Energetycznej
Projekt Implement