30 lat KAPE
Rocznica założenia Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Równo 30 lat temu, w dniu 15 kwietnia 1994 rozpoczęła się historia Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Od samego początku pozostajemy w służbie efektywności energetycznej, poszanowania środowiska i optymalizacji zużycia energii. Przez trzy dekady KAPE było przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z polską transformacją energetyczną. Naszą firmę tworzą (i tworzyli!) wspaniali pracownicy, bez których KAPE nie byłoby w tym miejscu co dziś. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i liczymy, że będziecie Państwo z nami przez kolejnych 30 lat!

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. powstała w wyniku realizacji "ustaleń porozumienia zawartego w dniu 5 lutego 1994 roku pomiędzy Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" . Akt zawiązania spółki akcyjnej został podpisany 15 kwietnia 1994 roku w Warszawie. Prezentujemy Państwu archiwalny Wypis z Aktu Notarialnego w sprawie zawiązania spółki.


Już niebawem na naszych stronach rozpoczniemy publikację kolejnych etapów z naszej historii. A punktem kulminacyjnym obchodów związanych z 30-leciem KAPE będzie konferencja merytoryczna pn. "Transformacja energetyczna - wyzwania, możliwości i perspektywy”, którą organizujemy 16 października 2024 roku w Warszawie. Więcej szczegółów podamy już niebawem.

A teraz idziemy świętować!


Share this post
Żegnamy Edmunda Wacha