THERMOS

System Modelowania i Optymalizacji Zasobów Energii

(Thermal Energy Resource Modelling and Optimisation System)

www.thermos-project.eu


AKTUALNOŚCI

Spotkanie konsorcjum 

WARSZAWA, 8-10 listopada 2017 r.  

Partnerzy projektu spotkali się w dniach 8-10 listopada w Warszawie. Pierwszego dnia spotkania przeprowadzono szkolenie dla instruktorów projektu THERMOS.    


Szkolenie on-line dla trenerów 

Szkolenie dla trenerów na temat narzędzia THERMOS jest już dostępne online. Zostań trenerem narzędzia do planowania sieci ciepłowniczych. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. W trakcie szkolenia możliwe jest opracowanie planu rozwoju sieci w wybranym mieście ze wsparciem partnerów projektu.

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu i wziąć w nim udział odwiedź stronę projektu:

https://www.thermos-project.eu/get-involved/training/

Obejrzyj film demonstracyjny narzędzia THERMOS:

www.youtube.com/watch?v=r14L63Bf2t0

Wypróbuj narzędzie THERMOS:

https://v5.thermos-project.eu

O PROJEKCIE

THERMOS (Thermal Energy Resouce Modelling and Optimisation System) to projekt realizowany w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont2020, którego celem było stworzenie narzędzia (wysokiej rozdzielczości interaktywnej mapy) umożliwiającego osobom odpowiedzialnym za planowanie energetyczne w gminach określenie optymalnych obszarów rozwoju sieci ciepłowniczych, z uwzględnieniem takich czynników jak: warunki klimatyczne, efektywność energetyczna budynków, potencjalne trasy rurociągów oraz koszty itd.. Oprogramowanie jest tworzone z myślą o przyśpieszeniu rozwoju nowych systemów ciepłowniczych, które cechowałyby się znaczącym udziałem odnawialnych źródeł energii, a także przyśpieszeniu modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejących systemów tego typu.

W tym celu w ramach projektu: 

  • Prowadzono prace rozwojowe nad najnowocześniejszą metodyką modelowania, które pozwoliły na tworzenie map systemów z dokładnością co do budynku. 
  • Za pomocą ww. metodyki tworzono zestaw wspomnianych map dla miast pilotażowych biorących udział w projekcie. 
  • Tworzono algorytmy modelowania niezbędne do analizy map, aby wspomóc proces podejmowania decyzji osób odpowiedzialnych za planowanie. 
  • Tworzono i rozpowszechniano bezpłatne oprogramowanie typu „open-source” dla lokalnych przedstawicieli administracji oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

Docelowo narzędzie wspiera osoby odpowiedzialne za planowanie (lokalne i regionalne jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, agencje energetyczne, związki samorządów terytorialnych, przemysł, stowarzyszenia konsumenckie), pozwalając dokładnie, szybko i przy niewielkim nakładzie finansowym stworzyć scenariusze dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej na danym obszarze.

W projekcie brało udział szereg ekspertów z uniwersytetów, przedstawicieli władz gminnych i miejskich, agencji energetycznych i środowiskowych, a także specjalistycznych firm konsultingowych z rożnych krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Danii, Niemczech, Portugalii i Rumunii.

Czas trwania projektu: 1 października 2017 r. - 30 czerwca 2020 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Ulotka informacyjna projektu THERMOS


Module 0: Introduction


Module 1: Thermal energy supply and demand in Europe


Module 2: Energy System Mapping and Modelling with THERMOS


Module 3: Embedding THERMOS in your City


Module 4: Optimising thermal planning, resources and technologies with THERMOS


Module 5: Heating and cooling market and finance


Module 6: Stakeholders involvement for adopting THERMOS

KONTAKT

projekty@kape.gov.pl