LIFE MAŁOPOLSKA

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

www.powietrze.malopolska.pl 


AKTUALNOŚCI

Spotkania z ekspertem

Od początku października 2020 r. organizujemy cotygodniowe "Spotkania z ekspertem KAPE" na platformie MSTeams. Podczas godzinnego spotkania można nie tylko pogłębić swoją wiedzę, ale także bezpośrednio zadać pytanie ekspertowi na nurtujące nas pytania czy podyskutować na wybrany temat z uczestnikami, w tym ekodoradcami programu LIFE Małopolska.

Co tydzień podejmujemy inny obszar tematyczny, związany z profilem naszej działalności. Rozmawialiśmy już o białych certyfikatach, OZE w budynkach czy monitoringu zużycia energii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach! 

Więcej informacji na stronie  https://www.kape.gov.pl/spotkanie-z-ekspertem-kape

O PROJEKCIE

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Główne działania w projekcie to:

 • sieć Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy wspierają wdrażanie Programu ochrony powietrza, pozyskują środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizują mieszkańców do włączenia się w te działania,

 • doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii,

 • Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań,

 • wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię,

 • narzędzie do modelowania w wysokiej rozdzielczości rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,

 • międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

W ramach Centrum Kompetencji KAPE zapewnia wsparcie doradcze Eko-doradcom przede wszystkim w zakresie:

 • ochrony powietrza,

 • efektywności energetycznej,

 • odnawialnych źródeł energii,

 • transportu niskoemisyjnego,

 • ubóstwa energetycznego,

 • możliwości finansowania działań mających na celu zmniejszenie niskiej emisji,

 • dokumentów strategicznych.

Wsparcie realizowane jest poprzez:

 • tworzenie bazy wiedzy dla Ekodoradców,

 • opracowywanie narzędzi wspierających pracę Eko-doradców,

 • przeprowadzanie szkoleń, warsztatów dla Ekodoradców  oraz innych grup jak np. dla dzieci i młodzieży szkolnej , a także pomoc w realizacji takich wydarzeń przez Ekodoradców,

 • udział w wydarzeniach, piknikach organizowanych przez Gminy,

 • realizację wizyt studyjnych w gminach,

 • codzienny kontakt z Ekodoradcami.

Czas trwania: październik 2015 r. - grudzień 2023 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Prezentacje z wybranych Spotkań z ekspertem

Głęboka termomodernizacja


KAPE monitoring


OZE w budynkach


Białe certyfikaty


Prezentacja KAPE


Projekt FinEERGo-Dom


Realizacja inwestycji z wykorzystaniem EPC w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW

KONTAKT

Ilona Wojdyła

iwojdyla@kape.gov.pl