LIFE MAŁOPOLSKA

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

www.powietrze.malopolska.pl 


AKTUALNOŚCI

Spotkania z ekspertem

Od początku października 2020 r. organizujemy cotygodniowe "Spotkania z ekspertem KAPE" na platformie MSTeams. Podczas godzinnego spotkania można nie tylko pogłębić swoją wiedzę, ale także bezpośrednio zadać pytanie ekspertowi na nurtujące nas pytania czy podyskutować na wybrany temat z uczestnikami, w tym ekodoradcami programu LIFE Małopolska.

Co tydzień podejmujemy inny obszar tematyczny, związany z profilem naszej działalności. Rozmawialiśmy już o białych certyfikatach, OZE w budynkach czy monitoringu zużycia energii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach! 

Więcej informacji na stronie  https://www.kape.gov.pl/spotkanie-z-ekspertem-kape

Małopolscy samorządowcy z wizytą studyjną w Danii

W dniach 2-5 października 2023 r., grupa pięćdziesięciu "Eko-doradców" z województwa małopolskiego odwiedziła Danię, aby wymienić się doświadczeniami i zyskać inspiracje do szybszego wdrażania działań mających na celu poprawę jakości powietrza w regionie. Wyjazd został zorganizowany przez KAPE w ramach realizacji Projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Południowa Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie, a województwo małopolskie zmaga się od lat z bardzo niską jakością powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w regionie jest niska emisja (spalanie paliw w przestarzałych kotłach domowych). Uczestnicy zapoznali się z elementami zielonej transformacji wprowadzanymi na poziomie lokalnym. Duńskie samorządy wykorzystują te mechanizmy jako inspirację do poprawy jakości życia. 

Program wyjazdu zakładał zapoznanie się z różnymi istotnymi aspektami związanymi ze złożoną kwestią zanieczyszczenia powietrza, w tym dekarbonizację miast, efektywność energetyczną budynków, jakość powietrza w pomieszczeniach, budownictwo niskoemisyjne, zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej, krajową i miejską politykę klimatyczną, ciepłownictwo i inne.

Uczestnicy odwiedzili:

 • Kopenhagę i Realdanię, gdzie zapoznali się z miejskimi programami klimatycznymi, State of Green Denmark i VELUX Living Places, 
 • Sønderborg, gdzie Danfoss i Project Zero wyjaśniły, w jaki sposób lokalne projekty można przełożyć na globalne rozwiązania,
 • Miasto Aarhus, gdzie omówiono plan klimatyczny i efektywność energetyczną budynków, 
 • Middelfart Kommune i Føns Nærvarme, gdzie lokalna społeczność założyła ciepłownię miejską, prawdopodobnie najmniejszą w Danii.

Wyjazd studyjny zorganizowany był przez Krajową Agencję Poszanowania Energii" (KAPE) przy współpracy z Ambasadą Danii w Polsce oraz State of Green Denmark w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021”.

O PROJEKCIE

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Główne działania w projekcie to:

 • sieć Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy wspierają wdrażanie Programu ochrony powietrza, pozyskują środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizują mieszkańców do włączenia się w te działania,

 • doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii,

 • Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań,

 • wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię,

 • narzędzie do modelowania w wysokiej rozdzielczości rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,

 • międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

W ramach Centrum Kompetencji KAPE zapewnia wsparcie doradcze Eko-doradcom przede wszystkim w zakresie:

 • ochrony powietrza,

 • efektywności energetycznej,

 • odnawialnych źródeł energii,

 • transportu niskoemisyjnego,

 • ubóstwa energetycznego,

 • możliwości finansowania działań mających na celu zmniejszenie niskiej emisji,

 • dokumentów strategicznych.

Wsparcie realizowane jest poprzez:

 • tworzenie bazy wiedzy dla Ekodoradców,

 • opracowywanie narzędzi wspierających pracę Eko-doradców,

 • przeprowadzanie szkoleń, warsztatów dla Ekodoradców  oraz innych grup jak np. dla dzieci i młodzieży szkolnej , a także pomoc w realizacji takich wydarzeń przez Ekodoradców,

 • udział w wydarzeniach, piknikach organizowanych przez Gminy,

 • realizację wizyt studyjnych w gminach,

 • codzienny kontakt z Ekodoradcami.

Czas trwania: październik 2015 r. - grudzień 2023 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Prezentacje z wybranych Spotkań z ekspertem

Głęboka termomodernizacja


KAPE monitoring


OZE w budynkach


Białe certyfikaty


Prezentacja KAPE


Projekt FinEERGo-Dom


Realizacja inwestycji z wykorzystaniem EPC w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW

KONTAKT

Ilona Wojdyła

iwojdyla@kape.gov.pl