Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza

Konferencja w Warszawie, 12-13 grudnia 2019 r.


AKTUALNOŚCI

Krajowa Agencja Poszanowania Energii zorganizowała konferencję pn. „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza”, która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat innowacji w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza, poprzez umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy dostawcami technologii innowacyjnych a ich potencjalnymi odbiorcami.

Program konferencji objął cały obszar związany z przetwarzaniem energii, a więc: wytwarzanie, przesył, magazynowanie, dystrybucję i jej końcowe użytkowanie. Jednak przesłanie konferencji było skierowane głównie do końcowych użytkowników energii, a w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów i prosumentów.

Miejsce konferencji: Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie
Konferencja współfinansowana była przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Patronaty honorowe:O PROJEKCIE

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 12 grudnia 2019 r.
Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

GODZINA

TEMAT


10:30 – 11:00

REJESTRACJA I KAWA

11:00 – 11:10

POWITANIE GOŚCI - Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu KAPE S.A.

11:10 - 11:30

Otwarcie konferencji - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

11:30 – 12:00

Trendy w zakresie innowacji w obszarze energii - Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

12:00 – 12:15

PRZERWA NA KAWĘ

12:15 – 13:45

Innowacje w procesie wytwarzania, magazynowania i przesyłu

·    Perspektywy wykorzystania technologii wodorowych MHPS w energetyce
- Damian Opłocki, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH  

·   Innowacyjne aspekty polskiego programu energetyki jądrowej
- Zbigniew Kubacki, Ministerstwo Aktywów Państwowych

·    Innowacje w OZE (panele zintegrowane, urządzenia kompaktowe-pompa ciepła z wykorzystaniem solarnych źródeł energii) - Ryszard Wnuk, Piotr Nowakowski, KAPE S.A.

·  Produkcja energii z odpadów z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkularnej
- dr inż. Krzysztof Dziedzic, Beskid Żywiec Sp. z o.o.

· Technologie minimalizujące oddziaływania na środowisko w produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy przy minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze - Janusz Fic, MPGK Krosno

· Sytuacja i perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii w Polsce
- Paweł Piotrowicz, Fundacja Kierunkowskaz

·    Podpisanie listu intencyjnego - ORLEN 

13:45 – 14:30

LUNCH

14:30 – 16:15

Przemysł i gminy (w tym budownictwo) – sesje równoległe

PANEL DYSKUSYJNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PANEL DYSKUSYJNY DLA GMIN

Prowadzenie panelu: Sebastian Gurgacz - KAPE S.A.


- Odzysk ciepła z instalacji przemysłowych jako element dekarbonizacji systemów ciepłowniczych - Michał Dziennik, Veolia Energia Poznań SA  

- Perspektywy zastosowania samochodów elektrycznych w przedsiębiorstwie - Janusz Grądzki, Fundacja Kierunkowskaz

- Modernizacja oświetlenia - Piotr Piątkowski, KAPE S.A.

Prowadzenie panelu: Antonina Kaniszewska - KAPE S.A.

- Systemy zarządzania energią - Marta Sikorska, KAPE S.A.

- Narzędzia do holistycznej optymalizacji energetyki lokalnej (Ciepło, Prąd, Odpady) - Karol Wawrzyniak, IDEA/Narodowe Centrum Badań Jądrowych

- Nowe podejście do drewna w budownictwie. Szansa i klucz do rozwiązania problemów środowiskowych i mieszkalnych w Polsce - Andrzej Schleser, Polskie Domy Drewniane S.A.

- Modelowanie sieci ciepłowniczej - Wojciech Stańczyk, KAPE S.A.

Dyskusja na temat innowacji w energetyce i podsumowanie sesji tematycznych

19:00 UROCZYSTA KOLACJA

Piątek, 13 grudnia 2019 r.

GODZINA

TEMAT


09:30 – 10:00

REJESTRACJA I KAWA

10:00 – 10:30

Jak zmiany cen energii wpływają na innowacje w sektorze energetyki? - Maciej Bando, niezależny ekspert

10:30 – 11:30

Źródła finansowania innowacji

· Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NCBiR 
- Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBiR

· Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NFOŚiGW

·   Rola funduszy europejskich w procesie wdrażania innowacji w obszarze energii w ujęciu ochrony środowiska - Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej

11:30 – 11:45

PRZERWA NA KAWĘ

11:45 – 13:15

Debata – jak wdrażać innowacje w obszarze energii?

Prowadzenie: Dr inż. Arkadiusz Węglarz

Uczestnicy:

·   Przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych,

·    Wojciech Kamieniecki - Dyrektor NCBiR,

·     Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta Żywiec,

·     Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej,

·     Henryk Kwapisz - Przedstawiciel przemysłu.

13:15 – 13:30

PRZERWA NA KAWĘ

13:30 – 15:00

Innowacje w finansowaniu

·    Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe
- Max Salamonowicz, Mazowiecka  Agencja Energetyczna

· Zielone obligacje - Marek Łuczak, BOŚ Dom Maklerski

· Innowacyjny instrument finansowy wspierający termomodernizację budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem modelu ESCO - projekt FinEEERo-Dom Horyzont2020 - Karolina Loth-Babut, KAPE S.A.

·   Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa       publiczno-prywatnego - dr Rafał Cieślak, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

·    Wpływ regulacji UE na poziom kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz przemysłu, konsekwencje i szanse - Radosław Rasała, Wiceprezes Zarządu KAPE S.A.

15:00 – 16:00

LUNCH


MATERIAŁY DO POBRANIA

BROSZURA KONFERENCYJNA 


Perspektywy wykorzystania technologii wodorowych MHPS w energetyce  - Damian Opłocki, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH


Innowacyjne aspekty polskiego programu energetyki jądrowej - Zbigniew Kubacki, Ministerstwo Aktywów Państwowych


Innowacje w OZE (integracja systemów – energetyka prosumencka z OZE) - Ryszard Wnuk, Piotr Nowakowski, KAPE S.A.


Produkcja energii z odpadów z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkularnej - Krzysztof Dziedzic, Beskid Żywiec Sp. z o.o.


Technologie minimalizujące oddziaływania na środowisko w produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy przy minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze - Janusz Fic, MPGK Krosno


Odzysk ciepła z instalacji przemysłowych jako element dekarbonizacji systemów ciepłowniczych - Michał Dziennik, Veolia Energia Poznań SA


Modernizacja oświetlenia - Piotr Piątkowski, KAPE S.A.


Systemy zarządzania energią - Marta Sikorska, KAPE S.A.


Modelowanie sieci ciepłowniczej - Wojciech Stańczyk, KAPE S.A.


NCBR wsparcie z POIR POWER POPC Konkursów międzynarodowych Strategicznych krajowych - Wojciech Kamieniecki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Fundusze na innowacje oferowane w ramach programów zarządzanych przez NFOŚiGW - Żanna Białek, Andrzej Muter, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe - Max Salamonowicz, Mazowiecka Agencja Energetyczna


Innowacyjny instrument finansowy wspierający termomodernizację budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem modelu ESCO - projekt FinEERG0-Dom, Horyzont2020 - Karolina Loth-Babut, KAPE S.A.


Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - Rafał Cieślak, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

KONTAKT

projekty@kape.gov.pl