KAPE na Światowych Dniach Zrównoważonej Energii 2023!
Projekt Fineergo-Dom

Pod hasłem "Transformacja energetyczna = bezpieczeństwo energetyczne!" odbyły się Światowe Dni Zrównoważonej Energii 2023!

Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wzięli udział w konferencji „World Sustainable Energy Days 2023”, która odbyła się w dniach 28 lutego – 3 marca 2023 roku w Wels w Austrii. Wydarzenie zgromadziło ponad 650 ekspertów z 60 krajów. Tematem przewodnim konferencji była krytyczna rola transformacji energetycznej w zabezpieczeniu przyszłości, czystej energii oraz konkretne polityki, technologie i rynki, które prowadzą do realizacji celów.


Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny w ramach projektu H2020 FinEERGo-Dom. Jeden z trzech innowacyjnych warsztatów poświęcony był "Wsparciu dostawców usług EPC i efektywności energetycznej (EES) w dekarbonizacji budynków" i został zorganizowany wspólnie z projektem H2020 REFINE. Cykl prezentacji oraz panel dyskusyjny dotyczący perspektywy inwestorów na zwiększenie kapitału w głębokiej renowacji złożyły się na program wydarzenia. 

  • Program priorytetowy EPC+ na rzecz gruntownych renowacji, Marta Babicz, NFOSiGW, Polska
  • Finansowanie z wielu źródeł w celu przyspieszenia gruntownej renowacji z wykorzystaniem EES, Jana Szomolányiová and Jaroslav Maroušek, SEVEn, Czechy
  • Postawy, oczekiwania i możliwości ustawodawców, Marek Tobiacelli, KAPE, Polska
  • Wnioski na rzecz rozwoju rynków EPC, Nicholas Stancioff, KAPE, Polska
  • Zwiększanie inwestycji prywatnych w budynkach mieszkalnych, Anna Gazda, BNP Paribas Bank Polska, Polska

Podmioty zainteresowane projektami efektywności energetycznej (w oparciu o umowę EPC) w budynkach realizowanych w formule ESCO zapraszamy do kontaktu!


Share this post
Ślad węglowy w całym cyklu życia budynków - wnioski z raportu dot. polityki wdrażania przepisów w krajach UE
Grant European Climate Foundation