Odoo image and text block

DEESME

Krajowe programy na rzecz efektywności energetycznej w MŚP

(National schemes for energy efficiency in SMEs)


www.deesme.eu

 

aktualności

o projekcie

materiały do pobrania

kontakt

aktualności

Dostępne wkrótce

o projekcie

Celem projektu DEESME jest wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP), w aktywnym udziale w transformacji energetycznej poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści efektywności energetycznej i systemów zarzadzania energią. Partnerzy projektu współpracują z przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi, doradcami i firmami certyfikującymi w zakresie energii wspierając działania transformacji energetycznej oferując przedsiębiorcom szkolenia, porady i ułatwiając dostęp do mechanizmów finansowych. W ramach projektu przedstawiciele MŚP będą mieli możliwość towarzyszenia w tworzeniu i testowaniu rozwiązań wypracowanych w projekcie, realizując audyty energetyczne i wdrażając systemy zarządzania energią wykorzystujące już istniejące międzynarodowe standardy w połączeniu z zastosowaniem podejścia wielorakich korzyści efektywności energetycznej.

Dodatkowo w ramach projektu zostanie nawiązana współpraca z przedstawicielami władz państwowych krajów Unii Europejskiej w celu wspierania procesu wdrażania nowych mechanizmów poprawy efektywności energetycznej dedykowanych dla przedsiębiorców.

Trzy główne cele projektu DEESME to:

  1. Ułatwienie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści efektywności energetycznej i systemów zarządzania energią

  2. Wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu polityk poprawy efektywności energetycznej w ramach Art. 8 EED

  3. Wzmocnienie wykorzystania wyników projektu DEESME po zakończeniu projektu poprzez aktywne wparcie we wdrożeniu proponowanych rozwiązań.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu, gdzie będę pojawiały się aktualności i materiały wypracowane w projekcie.

Czas trwania: wrzesień 2020 r. - sierpień 2023 r.


materiały do pobrania

kontakt

wojciech Stańczyk

wstanczyk@kape.gov.pl