Spotkanie końcowe projektu ENSMOV
Projekt ENSMOV

Informujemy o spotkaniu końcowym projektu ENSMOV pn. "Polityka oszczędności energii na mocy art. 7 EED, teraz i jutro". Spotkanie odbędzie się 19 października 2022 (środa) w godzinach 10:00 - 14:30 w Brukseli (Belgia). Dla wszystkich chętnych organizatorzy przygotowali możliwość rejestracji i uczestnictwa w formule on-line. Projekt ENSMOV dobiega końca w czasie, gdy Parlament UE właśnie przyjął swoje stanowisko w sprawie przekształcenia dyrektywy o efektywności energetycznej, przy czym posłowie zgodzili się na podniesienie unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2030 do 14,5% i udoskonalenie wielu środków EED służących oszczędzaniu energii.

Podczas wydarzenia usłyszymy więcej od ekspertów oraz omówimy kluczowe ustalenia i zalecenia projektu. W agendzie znajdą się takie tematy jak ubóstwo energetyczne i dodatkowość w kontekście artykułu 7.Projekt ENSMOV był poświęcony wzmocnieniu praktyk wdrażania i monitorowania oraz weryfikacji polityk oszczędzania energii w ramach artykułu 7 dyrektywy o efektywności energetycznej (EED). W ciągu ostatnich 3 lat, ENSMOV zajął się kluczowymi punktami związanymi z projektowaniem polityki i praktykami MRV (Measurement, Reporting and Verification), poprzez 3 cykle rocznej wymiany i debaty pomiędzy różnymi interesariuszami tych polityk energetycznych.  Ta końcowa konferencja ma na celu przedstawienie wyników projektu, ewolucji EEOs i przeglądu środków alternatywnych oraz przyszłych wyzwań.

Agenda konferencji: https://ensmov.eu/event/ensmov-final-event-enhancing-the-implementation-monitoring-and-verification-practices-of-energy-saving-policies-under-article-7-of-the-eed/

Rejestracja na wydarzenie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL2Hvzs6WUI8woQVIoFTytPmhdjUPSklrxoRrmPU0gIYDv3g/viewform

Więcej o projekcie ENSMOV znajdziecie tutaj.


Share this post
Uczniowie szkół podstawowych poznają etykiety energetyczne i uczą się jak oszczędzać energię.
Label2020