Zaproszenie do udziału w konkursie "Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa"
Konkurs organizowany przez IPE, ARP oraz KAPE

Tylko do 22 lipca br. trwa „II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd”. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. 

Organizator konkursu, Instytut Polityki Energetycznej (IPE), wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. (KAPE) zapraszają do udziału w kategorii konkursowej pn. „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”. Udział mogą wziąć wszystkie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, będące własnością lokalnych samorządów, które chcą dokonać transformacji energetycznej swojego systemu ciepłowniczego.

Przewidziano następujące nagrody:

  • Bezpłatne opracowanie dowolnego zakresu materiałów niezbędnych do modernizacji ciepłowni, np. studium wykonalności, dokumentacja budowlana, środowiskowa i przetargowa oraz opracowanie audytu i aplikacja o pozyskaniu funduszy na realizację inwestycji. Nagroda finansowana będzie ze środków Organizatorów konkursu oraz z wykorzystaniem i na warunkach programu ELENA realizowanego przez KAPE i Europejski Bank Inwestycyjny.
  • Możliwość posługiwania się tytułem: Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa,
  • Statuetka oraz dyplom.

Dodatkowo dla wszystkich uczestników tej kategorii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zorganizuje bezpłatny webinar dotyczący możliwości pozyskania środków na przygotowanie do modernizacji ciepłowni z wykorzystaniem m.in. programu ELENA.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu: do dnia 22 lipca 2022 r.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. Konkurs daje szansę samorządom na pozyskanie dofinansowania i realizację pakietu działań przedinwestycyjnych bez jakiegokolwiek wkładu własnego.

Inne obszary konkursu:

  • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
  • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
  • Akcja Społeczna Roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, w dniu 12 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej informacji: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/
Zgłoszenia: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/formularz-zgloszeniowy/


Share this post
Wyniki konkursu dla szkół podstawowych!
Label2020