Szkolenie dla jednostek sektora finansów publicznych - ustawa dot. 10% oszczędności energii
Cel 10% oszczędności energii już od grudnia 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie dla jednostek sektora finansów publicznych. Od 7 października 2022 r. obowiązuje nowa Ustawa skierowana m.in. do samorządów, której celem jest osiągnięcie 10% oszczędności energii już od grudnia 2022 roku.

Czego dotyczy ustawa, kto odpowiada za realizację zadań, jaka jest odpowiedzialność, praktyczne rady celem realizacji wyznaczonych celów, o tym i więcej będzie można dowiedzieć się podczas naszego szkolenia.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, kierownicy jednostek sektora publicznego już od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r., muszą zredukować zużycie energii elektrycznej o 10% w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, w stosunku do średniej z lat 2018-2019
Z kolei w 2023 roku cel redukcyjny 10% będzie się odnosił do zużycia energii w całym 2022 r.

Czy wystarczy wyłączyć oświetlenie? Czy da to odpowiednie oszczędności? Co zrobić aby dbając o finanse publiczne poprawiać efektywność energetyczną?

Krajowa Agencja Poszanowania Energii specjalizuje się w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej m.in. budynków. W związku z wejściem w życie przepisów ww. ustawy, dnia 2 grudnia 2022 roku organizujemy szkolenie z zakresu racjonalnego wykorzystywania i sposobów redukcji energii elektrycznej w budynkach publicznych. W trakcie szkolenia wskażemy gdzie szukać oszczędności i jakimi działaniami zarządca budynku może osiągnąć cele wytyczone w ustawie.

Tytuł szkolenia

„Sposoby redukcji zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych”

Kiedy?

 • 2 grudnia 2022 r.
 • godz. 10:00-14:00

Gdzie?

Online. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Link do spotkania zostanie przesłany na adres e-mail podany na karcie zgłoszeniowej.

Uczestnictwo w spotkaniu będzie możliwe tylko dla tych osób, które dokonają przedpłaty na nr konta podany w karcie zgłoszeniowej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia

Podstawą udziału w szkoleniu jest przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia na adres mailowy aslusarz@kape.gov.pl oraz wniesienie opłaty na konto organizatora minimum na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (prosimy o dołączenie do maila skanu potwierdzającego dokonanie przelewu).

Jednostki, które pokrywają koszty szkolenia ze środków publicznych prosimy o wypełnienie oświadczenia (str. 3 karty zgłoszeniowej).

 Karta zgłoszeniowa na szkolenie (do pobrania)

Szkolenie jest skierowane do:

 • kierowników jednostek sektora finansów publicznych o których mowa w art. 9 pkt. 1-2a, 6-9, 11-13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • wójtów, 
 • burmistrzów, 
 • prezydentów, 
 • skarbników JST,
 • osoby wskazane z ww. jednostek na szkolenie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • Ustawa z 7.10.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 • Odbiorniki energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • Opłaty za energią elektryczną
 • Efektywność energetyczna
 • Zarządzanie energią w budynku
 • Instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej
 • Finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną
 • Praktyczne przykłady projektów EPC (Energy Performance Contract) dla samorządów.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu (dla 1 osoby):

 • 249 zł netto/uczestnika
  przy zgłoszeniu minimum 5 osób z jednej jednostki cena za uczestnika 199 zł netto.

Szkolenie poprowadzą eksperci KAPE:

ekspert

Marcin CICHOWICZ

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Doradca Zarządu ds. Rozwoju KAPE, ekspert w zakresie pomocy publicznej, z kilkunastoletnim doświadczeniem związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych i doradczych dotyczących zagadnień pomocy publicznej udzielanej w ramach funduszy UE, mechanizmów EOG oraz krajowych instrumentów wsparcia.

ekspert

Piotr KRYSIK

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audytor energetyczny, ekspert z zakresu modelowania energetycznego budynków w Dziale Budownictwa KAPE, autor publikacji z zakresu inżynierii środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz wyceny nieruchomości. Prowadzący projekty z zakresu analizy śladu węglowego, ESG, taksonomii, ścieżki dojścia do naturalności klimatycznej, wyznaczenia standardów zielonego budynku.

ekspert

Marek TOBIACELLI

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

W KAPE ekspert ds. Energy Performance Contracts. Od ponad 25 lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną, po stronie dostawy i zużycia energii. Przez kilkanaście lat, pełnił obowiązki dyrektor pionu efektywności energetycznej w jednym z czołowych koncernów z branży technologicznej, organizował projekty w formule Energy Performance Contract oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, gwarantujące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wzrost efektywności energetycznej obiektów.

Dodatkowych informacji udzielają:

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy ekspertów KAPE!


Udostępnij ten wpis
O efektywności energetycznej na PRECOP27
Konferencja PRECOP27 w Katowicach