Relacja z "XXI Forum Termomodernizacja"
Prezentacje przedstawicieli KAPE

5 października 2022 roku w Warszawie odbyło się XXI Forum Termomodernizacja 2022, coroczne spotkanie branżowe zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Najlepsi specjaliści z zakresu audytów i doradztwa energetycznego wraz z przedstawicielami władz państwowych i instytucji finansowych, uczestniczyli w trzech sesjach tematycznych, których przewodnim motywem była "Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie". 

Wśród patronów honorowych imprezy znalazły się m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie spotkania eksperci KAPE mieli okazję do zaprezentowania następujących tematów:

  • Anna Piórkowska (Specjalista ds. Gospodarki Niskoemisyjnej) opowiedziała o narzędziu One Stop Shop (OSS), które wspiera lokalne społeczności w działaniach termomodernizacyjnych. Nasza ekspertka przedstawiła pilotażowe projekty realizowane w 5 europejskich miastach. OSS-y są elementem projektu Up-Stairs którego KAPE jest partnerem.


fot. Beata Wasiołkowska

  • Arkadiusz Węglarz (doradca Zarządu KAPE ds. Gospodarki Niskoemisyjnej) przedstawił przegląd aktualnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków w wybranych krajach UE w kontekście wykonywanej aktualnie ekspertyzy dotyczącej aktualizacji polskich Warunków Technicznych w tym zakresie.


fot. Beata Wasiołkowska

  • Piotr Krysik (KAPE S.A.) przedstawił propozycje możliwych zmian w metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw.


fot. Beata Wasiołkowska

Pełne sprawozdanie z Forum oraz prezentacje prelegentów znajdują się na stronie ZAE: https://zae.org.pl/forum-termomodernizacja-2022/

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz możliwość wymiany cennych doświadczeń w gronie znamienitych gości.


Share this post
Modernizacja źródeł ciepła oraz gospodarki ściekowej na terenie miasta Kolno
KAPE dla UM Kolno oraz SM Mlekpol