Posiedzenie Komitetu doradczego projektu FinEERGo-Dom
Projekt FinEERGo-Dom

27 października 2022 roku, w siedzibie NFOŚiGW odbyło się drugie posiedzenie Komitetu doradczego projektu pn.: „System finansowania w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii gwarantujący głęboką termomodernizację zasobów budynków” (projekt FinEERGo-Dom).

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych wyników projektu oraz naboru w ramach programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” realizowanego przez NFOŚiGW oraz rozważenie sposobów rozwoju finasowania inwestycji w formule EPC/ESCO w najbliższych latach.

W spotkaniu organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, reprezentanci sektora bankowego, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Związku Banków Polskich, prawnicy oraz spółki typu EPC/ESCO. 

Posiedzenie otworzył Paweł Mirowski – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. – W obliczu ogromnych potrzeb termomodernizacyjnych oraz konieczności osiągnięcia oszczędności zużycia energii, kluczowe jest zapewnienie finansowania, zmobilizowanie i zachęcenie sektora prywatnego oraz sektora bankowego do włączenia się w proces inwestycyjny w modelu EPC/ESCO. Pilotażowe wdrożenie programu priorytetowego z budżetem 10 milionów złotych przeznaczonych na wkład własny beneficjenta, którym są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ma stanowić również zachętę dla podmiotów prywatnych do realizacji przedsięwziąć w tej formule – powiedział prezes Mirowski.

Głos zabrał również Sebastian Bodzenta, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energi S.A., która w projekcie pełni ważną rolę doradcy energetycznego. – KAPE posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w kompleksowym doradztwie w całym procesie budowlanym dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, mieszkańców, jak i w samej realizacji inwestycji w głęboką termomodernizację budynków oraz wykonywaniu audytów energetycznych budynków. Służy wsparciem doradczym zarówno dla spółek ESCO jak i beneficjentów programu priorytetowego – zapewnił prezes Bodzenta.

Projekt FinEERGo-Dom, finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, jest realizowany przez Narodowy Fundusz od 2019 roku. Poza polskimi ekspertami, biorą w nim udział także reprezentanci Austrii, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Słowacji. Projekt zakłada wdrożenie w tych państwach modelu finansowania efektywności energetycznej w oparciu o formułę EPC.

Należy dodać, że umowa o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contract - EPC) stanowi nowoczesny sposób finansowania inwestycji przynoszących oszczędności energii w budynkach. W ramach tego mechanizmu jednostka planująca termomodernizację zawiera umowę z Przedsiębiorstwem Usług Energetycznych (ang. Energy Service Company-ESCO), które świadczy różne usługi energetyczne lub dostarcza inne środki poprawy efektywności energetycznej użytkownikom/odbiorcom energii, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Wynagrodzenie ESCO jest uzależnione od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności. Podmiot ESCO pozostaje zaangażowany w proces pomiaru i weryfikacji oszczędności energii w okresie spłaty. 

Źródło: Komunikat prasowy NFOŚiGW


Udostępnij ten wpis
Projekt Redi4Heat - rozwój odnawialnych źródeł ogrzewania i chłodzenia
Projekt Red4Heat