"Aspirujący innowator roku w Ciepłownictwie" - konkurs rozstrzygnięty!
KAPE partnerem konkursu " Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd"

12 września 2022 roku rozstrzygnięto „II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd”. Wręczenie nagród odbyło się podczas VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Dla uczestników kategorii "Aspirujący Innowator roku w Ciepłownictwie", Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. przeprowadziła warsztaty poświęcone możliwościom przeprowadzenia transformacji energetycznej w ciepłownictwie.


Warsztaty dla przedstawicieli gmin odbyły się w dniach 18-19 sierpnia na platformie internetowej. W trakcie spotkania eksperci KAPE opowiedzieli o obowiązkach JST w zakresie zaopatrzenia w ciepło, stanie obecnym i perspektywach zmian w ciepłownictwie w Polsce i Europie, wymaganiach związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi sektora ciepłowniczego, możliwych scenariuszach poprawy sytuacji w JST i PEC oraz programie ELENA, jako narzędziu wsparcia wykorzystywanego przez KAPE S.A. do pomocy lokalnym JST i PEC.

W pracach komisji konkursowej w kategorii "Aspirujący Innowator roku w Ciepłownictwie" jednym z oceniających był Krzysztof Skowroński, doradca zarządu KAPE, dyrektor projektu ELENA. Zwycięzcą tej edycji została gmina Mińsk Mazowiecki, która w ramach nagrody otrzymała możliwość przygotowania przez doradców KAPE, dokumentacji przedinwestycyjnej dla planowanej modernizacji ciepłowni. Nagroda finansowana będzie ze środków Organizatorów konkursu oraz z wykorzystaniem i na warunkach programu ELENA realizowanego przez KAPE i Europejski Bank Inwestycyjny.

Dodatkowym wyróżnieniem było zaproszenie wiceprezes KAPE Maroli Zmudzińskiej do członkostwa w Komitecie Honorowym Konkursu, w uznaniu dla jej dotychczasowej działalności zawodowej.

Konkurs miał za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Pełne wyniki konkursu: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/


Share this post
O kryzysie energetycznym w podcaście E.ON Talks