Seminarium: „Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie – przypadek Polski”

28.07.2021 10:00 do 28.07.2021 12:00 (Europe/Warsaw)

Warszawa, Polska

Typ biletu Termin rejestracji Kwota Ilość
Rejestracja wydarzenia 2021-07-28 10:00 Wolny


Zapraszamy na seminarium „Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie – przypadek Polski” realizowane w ramach projektu INNOPATHS. Celem spotkania jest przedstawienie wyników programu INNOPATHS oraz przedyskutowanie wpływu dekarbonizacji UE na Polskę.

 28 lipca 2021 (środa)

godz. 10:00 – 12:00

Seminarium odbędzie się na platformie MS Teams. Udział w seminarium jest bezpłatne.

Podczas seminarium:

  • poruszymy zagadnienia dotyczące działań UE w dziedzinie klimatu, transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej, skutków społeczno-gospodarczych dekarbonizacji, barier rozwoju technologii niskoemisyjnych, kosztów dekarbonizacji oraz ocen ryzyka carbon leakage,

  • przedstawimy 3 scenariusze osiągnięcia celu dekarbonizacji w Europie w roku 2050,

  • przedstawimy niezbędne środki polityczne mające na celu osiągnięcia celu klimatycznego do 2030 r.,

  • dokonamy krótkiego porównania wyników programu z oficjalnymi planami działania UE.

Wyniki projektu INNOPATHS przedstawi prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski - kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii. W latach 1999-2010 prezes zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Autor lub współautor ponad 250 publikacji, w tym 3 książek, 11 patentów. Współwykonawca kilkudziesięciu prac wdrożonych w przemyśle oraz autor lub współautor kilkunastu ekspertyz na potrzeby administracji centralnej. 
Moderatorem seminarium będzie Arkadiusz Węglarz - doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych, ekspertyz, artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Do udziału w seminarium zaproszeni są wszyscy zainteresowani dekarbonizacją gospodarki EU i możliwymi reperkusjami dla Polski. 

Pełny opis webinaru do pobrania:


Program INNOPATHS (Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe - https://innopaths.eu) wykonywany w ramach programu Horizon’2020 miał na celu ocenę technicznej i społeczno-ekonomicznej wykonalności różnych, porównywalnych ścieżek transformacji w kierunku neutralności klimatycznej UE do 2050 r. oraz określenie, czy istnieją realne strategie, które mogą doprowadzić do osiągniecia głębokiej dekarbonizacji do 2050 r. 

Gdzie

KAPE
Al. Jerozolimskie 65/79
    00-697 Warszawa
    Polska
(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl

Kiedy

Od 28.07.2021 10:00
Do 28.07.2021 12:00

Organizator

KAPE
(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl