Nie trać ENERGII, zmień KLIMAT na KAPE!

Dołącz do nas!

Wyślij CV 

(MŁODSZY) SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA DOFINANSOWAŃ

Miejsce pracy: Warszawa (praca hybrydowa)

W związku z rozwojem działu poszukujemy na pełen etat nowego pracownika, którzy dołączy do naszej organizacji w Departamencie Pozyskiwania i Obsługi Dofinansowań.

Zakres obowiązków: 

 • przygotowywanie kompletnych dokumentacji aplikacyjnych dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków krajowych lub zagranicznych (m.in. wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności)
 • identyfikacja oraz pozyskiwanie danych i informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnych
 • współpraca z klientami - w tym doradztwo w pozyskiwaniu/opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych
 • weryfikacja inwestycji pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania
 • bieżąca analiza dofinansowań dostępnych na rynku

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżyniera środowiska, ochrona środowiska
 • doświadczenie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację inwestycji, w szczególności z zakresu efektywności energetycznej, OZE, ciepłownictwa (przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności)
 • umiejętności analityczne i kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • zaangażowanie oraz chęć rozwoju osobistego i aktualizacji zdobytej wiedzy

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę – chcemy żebyś poczuł/-a się u nas stabilnie
 • możliwość pracy częściowo zdalnej – lubimy wspólnie wypić kawę w biurze i zjeść dobre ciacho oraz pogłówkować nad projektami 😉
 • możemy pisać, że będzie u nas rodzinna atmosfera (nie mamy na myśli rodziny Addamsów), ale najlepiej jak sam/-a przekonasz się o tym podczas rozmowy z nami 😊
 • masz możliwość udziału w projektach polskich i zagranicznych, a także rozwoju dzięki szkoleniom
 • wiemy, że zdrowie jest ważne dlatego możesz skorzystać z prywatnej opieki medycznej (Luxmed)
 • w zdrowym ciele zdrowy duch, więc możemy zaoferować Ci kartę Multisport
 • dajemy Ci dodatkowe dni wolne, które w łatwy sposób możesz zyskać 😊
 • otrzymasz narzędzia do pracy takie jak laptop i telefon
 • pracę rozpoczynamy między godz. 8:00 a 9:00
 • pracę w stabilnej polskiej firmie (jesteśmy na rynku już prawie 30 lat!)

Informujemy, że administratorem danych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem mailowym: daneosobowe@kape.gov.pl. Odbiorcą danych jest serwis e-recruiter oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.