Odoo image and text block

WEDISTRICT

Inteligentne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii w miejskiej sieci ciepłowniczej i chłodniczej wspierające zrównoważony styl życia
(Smart and local renewable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living)             

www.wedistrict.eu


Aktualności

O projekcie

materiały do pobrania

kontakt

aktualności

Odoo image and text block

Spotkanie on-line przyjazne dla środowiska

W dniach 26-27 marca 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne spotkanie projektu WEDISTRICT. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu, a jest ich 22 z 10 krajów europejskich (Austria, Chorwacja, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwecja). Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w Kopenhadze (dzięki gościnności Ramboll) ale niestety partnerzy projektu nie mogli, ze względu na sytuację, spotkać się osobiście.

Takie rozwiązanie ma niewątpliwie ważną zaletę. Dzięki temu, że spotkanie odbyło się on-line i kilkadziesiąt osób nie musiało podróżować do Kopenhagi, uniknęliśmy, jak policzył koordynator projektu, 14,5 tony emisji CO2!

 

o projekciE

W projekcie WEDISTRICT, realizowanym w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, uczestniczy 21 partnerów z 9 krajów Europy. Jego celem jest demonstracja technologii w sieciach ciepłowniczych (i chłodniczych) wykorzystujących odnawialne źródła energii, magazyny cieplne, odzysk ciepła odpadowego oraz inteligentne systemy do pokrycia 100% zapotrzebowania w przypadku, gdy budowana jest nowa sieć ciepłownicza lub co najmniej 60% zapotrzebowania, gdy takie rozwiązania są adaptowane do sieci już istniejącej.

Do przeprowadzenia projektów pilotażowych wybrano po jednej lokalizacji z czterech krajów europejskich: Hiszpanii, Szwecji, Rumunii i Polski. Jedną z nich jest sieć ciepłownicza w Polsce w Kuźni Raciborskiej. Zgodnie z założeniami projektu WEDISTRICT, zostanie ona poddana modernizacji w taki sposób, aby spełniony został cel projektu – przynajmniej 60% zapotrzebowania na ciepło będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Za przedsięwzięcie odpowiedzialne są PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Obecnie sieć ciepłownicza w Kuźni Raciborskiej posiada 3,96 MW mocy zainstalowanej. W ramach projektu WEDISTRICT planuje się  wymianę jednego z kotłów węglowych 1,8 MW typu URZOŃ, na dwa kotły 0,2 MW i 0,8 MW zasilane biomasą. Drugi kocioł węglowy zostanie pozostawiony w sieci ciepłowniczej jako źródło szczytowe. W przyszłości planuje się także zastąpienie go kotłem gazowym.

Dodatkowo ma nastąpić wymiana kotła węglowego o mocy 360 kW do ciepłej wody użytkowej na powietrzną pompę ciepła o podobnej mocy, zasilaną przez panele fotowoltaiczne o mocy 100 kW. Będzie ona używana do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w sezonie letnim. W celu pokrycia dobowych wahań, przewiduje się instalację wodnego magazynu ciepła o pojemności ok. 6 MWh. 

Czas trwania projektu: październik 2019 r. - marzec 2023 r.

Materiały do pobrania

O projekcie

kontakt


wojciech stańczyk

wstanczyk@kape.gov.pl

Joanna ogrodniczuk

jogrodniczuk@kape.gov.pl