Odoo image and text block

UP-STAIRS

Liderzy społeczności: Strukturyzacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji lokalnej oraz identyfikacja rozwiązań regulacyjnych wspierających innowacyjne technologie i modele biznesowe

(UP-lifting Communities: Structuring collective Action for Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models)


aktualności


o projekcie

materiały do pobrania

kontakt

aktualności

Odoo image and text block

I spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 30.09 - 01.10 2020 r. odbyło się kick pierwsze spotkanie konsorcjum projektu podczas którego ustalono zakres obowiązków członków konsorcjum na następne miesiące.

o projekcie

Projekt UP–Stairs ma na celu przełamanie barier utrudniających formułowanie się społeczności energetycznych Bariery te to: brak wiedzy specjalistycznej oraz utrudniony dostęp do informacji. Utworzony zostanie wirtualny tzw. „one stop shop” (rodzaj struktury gdzie wszystko jest w jednym miejscu) będący platformą do współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami, zawierający gotowe modele biznesowe, formy wsparcia czy kompendium wiedzy.

Czas trwania: wrzesień 2020 r. - wrzesień 2023 r.

materiały do pobrania

Dostępne wkrótce

kontakt

robert mizieliński

rmizielinski@kape.gov.pl

anna wierzchołowska-Dziedzic

awierzcholowska@kape.gov.pl