therMos

System Modelowania i Optymalizacji Zasobów Energii

(Thermal Energy Resource Modelling and Optimisation System)

www.thermos-project.eu

Odoo text and image block

    

    

   AKTUALNOŚCI

   O PROJEKCIE

   MATERIAŁY DO POBRANIA

   KONTAKT

   AKTUALNOŚCI

   Odoo image and text block

   Spotkanie konsorcjum 

   WARSZAWA, 8-10 listopada 2017 r.  

   Partnerzy projektu spotkali się w dniach 8-10 listopada w Warszawie. Pierwszego dnia spotkania przeprowadzono szkolenie dla instruktorów projektu THERMOS.    

     O PROJEKCIE

                 THERMOS (Thermal Energy Resouce Modelling and Optimisation System) to projekt realizowany w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont2020, którego celem jest stworzenie narzędzia (wysokiej rozdzielczości interaktywnej mapy) umożliwiającego osobom odpowiedzialnym za planowanie energetyczne w gminach określenie optymalnych obszarów rozwoju sieci ciepłowniczych, z uwzględnieniem takich czynników jak: warunki klimatyczne, efektywność energetyczna budynków, potencjalne trasy rurociągów oraz koszty itd.. Oprogramowanie jest tworzone z myślą o przyśpieszeniu rozwoju nowych systemów ciepłowniczych, które cechowałyby się znaczącym udziałem odnawialnych źródeł energii, a także przyśpieszeniu modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejących systemów tego typu.

                 W tym celu w ramach projektu THERMOS: 
                 • Prowadzone są prace rozwojowe nad najnowocześniejszą metodyką modelowania, które pozwolą na tworzenie map systemów z dokładnością co do budynku. 
                 • Za pomocą ww. metodyki tworzony jest zestaw wspomnianych map dla miast pilotażowych biorących udział w projekcie. 
                 • Tworzone są algorytmy modelowania niezbędne do analizy map, aby wspomóc proces podejmowania decyzji osób odpowiedzialnych za planowanie. 
                 • Tworzone jest i rozpowszechniane bezpłatne oprogramowanie typu „open-source” dla lokalnych przedstawicieli administracji oraz innych zainteresowanych tą tematyką.

                 Docelowo narzędzie będzie wspierać osoby odpowiedzialne za planowanie (lokalne i regionalne jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, agencje energetyczne, związki samorządów terytorialnych, przemysł, stowarzyszenia konsumenckie), pozwalając dokładnie, szybko i przy niewielkim nakładzie finansowym stworzyć scenariusze dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej na danym obszarze.

                 W projekcie THERMOS bierze udział szereg ekspertów z uniwersytetów, przedstawicieli władz gminnych i miejskich, agencji energetycznych i środowiskowych, a także specjalistycznych firm konsultingowych z rożnych krajów, w tym z Wilkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Danii, Niemczech, Portugalii i Rumunii.

                   MATERIAŁY DO POBRANIA

                 Ulotka informacyjna projektu THERMOS (pobierz)

                 Materiały szkoleniowe dla instruktorów THERMOS w języku angielskim:

                 Module 0: Introduction (pobierz)

                 Module 1: Thermal energy supply and demand in Europe (pobierz)

                 Module 2: Energy System Mapping and Modelling with THERMOS (pobierz)

                 Module 3: Embedding THERMOS in your City (pobierz)

                 Module 4: Optimising thermal planning, resources and technologies with THERMOS (pobierz)

                 Module 5: Heating and cooling market and finance (pobierz) 

                 Module 6: Stakeholders involvement for adopting THERMOS (pobierz)

                   KONTAKT

                 Joanna Ogrodniczuk 

                 Kierownik projektu 

                 e-mail: jogrodniczuk@kape.gov.pl                  marcin KAROLAK 


                 e-mail: mkarolak89@kape.gov.pl 

                 tel. 785 990 022