Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu efektywności energetycznej.

Skontaktuj się z nami >
Zapraszamy inżynierów, kadrę techniczną i ekonomiczną, kadrę zarządzającą zakładów przemysłowych, służby nadzoru energetycznego a także konsultantów i projektantów świadczących usługi dla przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych problematyką efektywnego zarządzania i użytkowania energii. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, współpracujemy z doświadczonymi pracownikami naukowymi uczelni technicznych oraz z ekspertami posiadającymi wiedzę praktyczną, doświadczenie i kontakt z nowoczesnymi technologiami.

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw
i system białych certyfikatów

  Szkolenie dla kadry zarządzającej i wyższej kadry technicznej, na którym wyjaśniamy działanie systemu i proces pozyskiwania środków na wsparcie inwestycji w efektywność energetyczną. 

Na szkoleniu przedstawiamy szanse i zagrożenia związane z systemem, a także możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na poprawę efektywności energetycznej, które mogą być łączone z systemem białych certyfikatów. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Szkolenie dla branży budowlanej

„Praktyczne aspekty sporządzania wymagań i kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych”

Szkolenia organizowane są z myślą o Wykonawcach, którzy ubiegają się o zamówienia przedmiotem których są inwestycje uwzględniające aspekty środowiskowe i zagadnienia efektywności energetycznej, w szczególności na inwestycje termomodernizacyjne i oświetleniowe.

Tworzenie klastrów energii

   Kierujemy je do podmiotów planujących założenie i prowadzenie klastra energii, szczególnie do Jednostek Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstw transportowych, dostawców usług energetycznych i paliw oraz wszystkich podmiotów, które pragną wdrażać inicjatywy klastrowe.

Omawiamy wszelkie aspekty dotyczące działań mających na celu utworzenie klastra energii oraz dalsze jego funkcjonowanie. Przedstawiamy w jaki sposób opracować dokumenty strategiczne niezbędne przy tworzeniu klastra. Przedstawiamy w jaki sposób przeprowadzić działania planistyczne i pozyskiwać finansowanie na realizacje działań klastra.    

Odoo text and image block