SZUKAMY LUDZI Z DOBRĄ ENERGIĄ!

Dołącz do nas!

WYŚLIJ CV

Starszy Specjalista w Departamencie Projektów i Ekspertyz

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy na pełen etat nowego pracownika, którzy dołączy do naszej organizacji na stanowisku: 
Starszy Specjalista w Departamencie Projektów i Ekspertyz


Zakres obowiązków:

Przygotowywanie opracowań merytorycznych w ramach prowadzonych projektów,
Poszukiwanie możliwości realizacji nowych działań,
Merytoryczne przygotowanie wniosków aplikacyjnych,
Reprezentowanie KAPE na wydarzeniach krajowych i zagranicznych, udział w konferencjach i debatach,
Wsparcie merytoryczne realizacji prowadzonych projektów i opracowywanych ekspertyz,
Współpraca z organizacjami zewnętrznymi takimi jak: jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwa, Instytucje Europejskie, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, podmioty gospodarcze będące partnerami w projektach europejskich.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: inżynieria środowiska energetyka lub pokrewne),
Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, aspektów energetycznych w transporcie, min 10 lat doświadczenia zawodowego,
Umiejętność samodzielnej pracy, oceny analizowanych zagadnień technicznych oraz proponowania rozwiązań,
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
Umiejętność pracy w zespole, poszukiwania nowych rozwiązań, elastyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na realizację celów oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Oferujemy:

umowę o pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa i usług z obszaru efektywności energetycznej,
elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej
przyjazną atmosferę w pracy,
możliwość podnoszenia swoich kompetencji (udział w projektach, szkoleniach),
niezbędne narzędzia pracy,
prywatną opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

Wysyłając CV wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną:
1. Administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:Odbiorcami danych osobowych przekazanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
5. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.6. Kandydatom przysługują następujące uprawnienia:
•    prawo dostępu do treści swoich danych
•    prawo do sprostowania (poprawienia treści) swoich danych,
•    prawo do usunięcia swoich danych w sytuacji kiedy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
•    prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
•    prawo do przenoszenia danych,
•    prawo wniesienia sprzeciwu,
7. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

Zapoznałem się z Polityką prywatności i wykorzystywaniem plików cookies https://www.kape.gov.pl/page/polityka-prywatnosci-i-cookies