SZUKAMY LUDZI Z DOBRĄ ENERGIĄ

Dołącz do nas!

Wyślij CV

specjalista ds. analiz i ROZWOJU PROJEKTÓW

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy na pełen etat nowego pracownika, którzy dołączy do naszej organizacji na stanowisku: 
Specjalisty ds. analiz i rozwoju projektów

Zakres obowiązków:

Opracowywanie koncepcji i studiów wykonalności modernizacji ciepłowni o wielkości od 1 do 50 MW w celu dostosowania ich do wymogów wynikających z dyrektywy MCP oraz w celu uzyskania statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: ciepłownictwo, energetyka lub pokrewne),
Bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru ciepłownictwa i energetyki (źródła i sieci cieplne, kogeneracja, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna itp.),
Bardzo dobra znajomość zasad opracowywania bilansów cieplnych,
Biegła znajomość MS Excel,
Umiejętność samodzielnej pracy, oceny analizowanych zagadnień technicznych oraz proponowania rozwiązań,
Prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do odbywania podróży służbowych,
Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z oceną opłacalności projektów inwestycyjnych.

Oferujemy:

Umowę o pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa i usług z obszaru efektywności energetycznej,
Elastyczny czas pracy,
Przyjazną atmosferę w pracy,
Możliwość podnoszenia swoich kompetencji (udział w projektach, szkoleniach),
Niezbędne narzędzia pracy,
Prywatną opiekę medyczną i kartę FitProfit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 

Wysyłając CV wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną:
1. Administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:Odbiorcami danych osobowych przekazanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
5. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.6. Kandydatom przysługują następujące uprawnienia:
•    prawo dostępu do treści swoich danych
•    prawo do sprostowania (poprawienia treści) swoich danych,
•    prawo do usunięcia swoich danych w sytuacji kiedy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
•    prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
•    prawo do przenoszenia danych,
•    prawo wniesienia sprzeciwu,
7. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

Zapoznałem się z Polityką prywatności i wykorzystywaniem plików cookies https://www.kape.gov.pl/page/polityka-prywatnosci-i-cookies