Realizacja i finansowanie inwestycji

 

Skontaktuj się z nami

kompleksowa realizacja i finansowanie projektów 

Realizujemy oraz finansujemy projekty inwestycyjne, których efektem jest obniżenie energochłonności. Strumień generowanych oszczędności pozwala, w perspektywie kilku lat, na pokrycie całkowitych kosztów inwestycji oraz zarządzania modernizowanym obszarem. W perspektywie ograniczania w  najbliższych latach zewnętrznego dofinansowania inwestycji energooszczędnych, proponowana forma współpracy stanowić będzie jedną z najskuteczniejszych metod wspomagania realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej.


KAPE dokonuje kompleksowej oceny ryzyka finansowego i technicznego inwestycji, w tym oceny gwarancji osiągnięcia oszczędności zużycia i kosztów energii. Na tej podstawie podejmuje decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego. Projekty mogą obejmować praktycznie wszystkie rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych zarówno w sektorze przemysłowym, jak również w sektorze usługowym i publicznym.

wybrane rodzaje finansowanych inwestycji


Formułę finansowania inwestycji strumieniem generowanych oszczędności można stosować m.in. w przedsięwzięciach zwiększających efektywność energetyczną, takich jak:

Modernizacja
systemów oświetlenia

wraz z wymianą źródeł światła.

modernizacja budynków

Przebudowa lub modernizacja budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (klimatyzacja, wentylacja sprężone powietrze, ciepło, chłód).

Odzyskiwanie energii

W tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

Lokalne źródła ciepła

Budowa lub modernizacja lokalnych źródeł ciepła
wraz ze zmianą typu paliwa

Procesy technologiczne

Optymalizacja procesów technologicznych
w zakresie produkcji.

etapy współapracy przy inwestycji

weryfiakcja

Nieodplatana weryfikacja planowanych działań Partnera związanych z efektywnością energetyczną, w celu wyselekcjonowania perspektywicznych projektów o odpowiedniej charakterystyce i poziomie generowanych oszczędności

Analiza

Szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna projektu

MOdel finansowy

Określenie modelu finansowania projektu inwestycyjnego przy udziale KAPE S.A.

Finalizacja procesu

Zawarcie umowy pomiędzy KAPE S.A. a Partnerem na kompleksową realizację inwestycji z określeniem formy rozliczeń rozłożonych w długoletnim okresie czasu, uwzględniającej poziom generowanych oszczędności.